Militaria

Militaria – ogół przedmiotów związanych z formacjami wojskowymi i paramilitarnymi, mających wartość historyczną i kolekcjonerską. Niekiedy pojęcie to poszerzane jest również o zakres broni myśliwskiej.

Kolekcja militariów w zbiorach Musée Royal de l’Armée

Do militariów zalicza się między innymi: broń, oporządzenie, umundurowanie, odznaczenia, pojazdy, amunicję oraz wszelki inny sprzęt związany z funkcjonowaniem formacji zbrojnych (a także jego repliki).

Militaria są obiektem zainteresowania zarówno kolekcjonerów prywatnych, jak i państwowych. Państwo gromadzi i eksponuje swoje zbiory militariów w muzeach. W Polsce pokaźne zbiory militariów zgromadziły m.in. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum im. Orła Białego w Toruniu czy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

BibliografiaEdytuj