Mimośród (technika)

Mimośród – element w budowie maszyn zastępujący korbę o małym ramieniu; ma postać koła ujętego w pierścieniowe prowadzenie.

Animacja przedstawiająca działanie mimośrodu