Minister bez teki (Polska)

minister będący członkiem Rady Ministrów, który nie kieruje działem administracji rządowej

Minister – członek Rady Ministrów , minister zadaniowy, minister bez teki – określenia ministra będącego członkiem Rady Ministrów, który nie kieruje działem administracji rządowej i nie jest obsługiwany przez ministerstwo, lecz wypełnia zadania określone przez Prezesa Rady Ministrów. Po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku taką możliwość stwarza art. 149 ust. 1. Minister zadaniowy, tak samo jak minister działu adm. rz., pełni podwójną rolę: jest zarówno naczelnym organem administracji rządowej, jak i częścią organu kolegialnego – Rady Ministrów.

Minister – członek Rady Ministrów
Ilustracja
Aleksander Hall (drugi minister bez teki po 1989)
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

28 listopada 1946

Pierwszy

Józef Cyrankiewicz

Obecny

Maciej Berek,
Agnieszka Buczyńska,
Jan Grabiec,
Katarzyna Kotula,
Marzena Okła-Drewnowicz,
Tomasz Siemoniak

Obecny od

13 grudnia 2023

Siedziba

Warszawa

Ministrowie – członkowie Rady Ministrów w czasach PRL

edytuj
Lp. imię i nazwisko Partia okres urzędowania pełniona funkcja
1. Józef Cyrankiewicz PPS 28 listopada 1946 – 5 lutego 1947 członek rządu
2. Wincenty Rzymowski SD 6 lutego 1947 – 30 kwietnia 1950 członek rządu
3. Wincenty Baranowski SL / ZSL 6 lutego 1947 – 21 listopada 1952 członek rządu
4. Tadeusz Michejda SD 10 stycznia 1951 – 21 listopada 1952 członek rządu
5. Kazimierz Mijal PZPR 21 listopada 1952 – 1 lutego 1956 szef Urzędu Rady Ministrów
6. Jerzy Sztachelski 13 listopada 1956 – 18 maja 1961 pełnomocnik rządu ds. stosunków z Kościołem, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań
7. Mieczysław Lesz 14 grudnia 1965 – 11 kwietnia 1968 I zastępca przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki
8. Stanisław Wroński 16 lutego 1974 – 26 czerwca 1974 członek rządu
9. Kazimierz Kąkol 29 maja 1974 – 3 kwietnia 1980 kierownik Urzędu do Spraw Wyznań[1]
10. Jan Kamiński 27 marca 1976 – 8 października 1980 prezes Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska”
11. Maciej Wirowski 2 grudnia 1976 – 21 listopada 1980 I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
12. Eugeniusz Grochal 17 grudnia 1977 – 24 sierpnia 1980 przewodniczący Państwowej Komisji Cen
13. Tadeusz Bejm 17 grudnia 1977 – 8 października 1980 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
14. Tadeusz Rudolf 8 lutego 1979 – 3 lipca 1981 I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
15. Wiktor Sielanko 3 kwietnia 1980 – 8 października 1980 prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy
16. Jerzy Kuberski 3 kwietnia 1980 – 26 maja 1982 kierownik Urzędu do Spraw Wyznań[1]
17. Jerzy Gawrysiak 24 sierpnia 1980 – 12 czerwca 1981 przewodniczący Państwowej Komisji Cen
18. Stanisław Ciosek 21 listopada 1980 – 12 listopada 1985 minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi
19. Zdzisław Krasiński 12 czerwca 1981 – 27 lutego 1982 przewodniczący Państwowej Komisji Cen
20. Władysław Jabłoński 3 lipca 1981 – 5 grudnia 1983 I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
21. Władysław Baka 3 lipca 1981 – 12 listopada 1985 pełnomocnik rządu ds. reformy gospodarczej
22. Adam Łopatka 26 maja 1982 – 7 maja 1987 kierownik Urzędu do Spraw Wyznań[1]
23. Andrzej Ornat 21 lipca 1982 – 12 listopada 1985 minister ds. młodzieży
24. Aleksander Kwaśniewski 12 listopada 1985 – 24 października 1987 minister ds. młodzieży
25. Władysław Loranc 7 maja 1987 – 12 września 1989 kierownik Urzędu do Spraw Wyznań[1]
(24.) Aleksander Kwaśniewski 14 października 1988 – 12 września 1989 przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów
27. Józef Oleksy 23 marca 1989 – 12 września 1989 minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi
28. Jerzy Urban 27 kwietnia 1989 – 12 września 1989 przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”

Ministrowie – członkowie Rady Ministrów w okresie III RP (po 4 czerwca 1989)

edytuj
Lp. imię i nazwisko Partia (ew. klub/koło) okres urzędowania pełniona funkcja
1. Marek Kucharski SD 12 września 1989 – 20 grudnia 1989 minister ds. organizacji resortu łączności
2. Aleksander Hall FPD 12 września 1989 – 12 października 1990 minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami
3. Artur Balazs związany z UD 12 września 1989 – 12 stycznia 1991 minister ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi
4. Witold Trzeciakowski UD 12 września 1989 – 12 stycznia 1991 przewodniczący Rady Ekonomicznej
(3.) Artur Balazs PSL „Solidarność” 23 grudnia 1991 – 9 maja 1992 minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami
5. Jan Krzysztof Bielecki KLD 11 lipca 1992 – 26 października 1993 minister ds. integracji europejskiej
6. Zbigniew Eysmont PPL 11 lipca 1992 – 26 października 1993 minister ds. promocji przedsiębiorczości
7. Jerzy Kamiński PSL-PL 11 lipca 1992 – 26 października 1993 minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami
8. Zbigniew Siemiątkowski SdRP 1 stycznia 1997 – 31 października 1997 koordynator służb specjalnych[2]
9. Andrzej Piłat 29 lipca 1997 – 31 października 1997 minister ds. usuwania skutków powodzi z lipca 1997[3]
10. Teresa Kamińska nom. AWS 31 października 1997 – 26 marca 1999 koordynator reform społecznych[4][5]
11. Wiesław Walendziak SKL 31 października 1997 – 26 marca 1999 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 1 marca 1999), koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[6][7]
12. Jerzy Widzyk RS AWS 31 października 1997 – 26 marca 1999 minister ds. usuwania skutków powodzi z lipca 1997, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 1 marca 1999)[8][9]
13. Jerzy Kropiwnicki ZChN 31 października 1997 – 16 czerwca 2000 prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych[10]
14. Janusz Pałubicki RS AWS 31 października 1997 – 19 października 2001 koordynator służb specjalnych[11][12][13]
15. Ryszard Czarnecki ZChN 27 lipca 1998 – 26 marca 1999 minister ds. integracji europejskiej[14]
16. Lech Nikolski SLD 7 stycznia 2003 – 2 maja 2004 minister ds. integracji europejskiej oraz przygotowania referendum akcesyjnego (do czerwca 2003)[15], prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (od lipca 2003)[16]
17. Danuta Hübner związana z SLD 16 czerwca 2003 – 30 kwietnia 2004 minister ds. integracji europejskiej, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej[17]
18. Izabela Jaruga-Nowacka UP 2 maja 2004 – 24 listopada 2004 minister ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji[18][19]
19. Sławomir Cytrycki SLD 2 maja 2004 – 31 października 2005 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[20][21]
20. Zbigniew Wassermann PiS 31 października 2005 – 7 września 2007 koordynator służb specjalnych[22][23][24][25]
11 września 2007 – 16 listopada 2007
21. Przemysław Gosiewski 14 lipca 2006 – 7 września 2007 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[26][27]
11 września 2007 – 16 listopada 2007
22. Mariusz Błaszczak 27 marca 2007 – 7 września 2007 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 4 listopada 2007), koordynator prac rządu[28][29][30]
11 września 2007 – 16 listopada 2007
23. Zbigniew Derdziuk związani z PO 16 listopada 2007 – 13 stycznia 2009 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[31]
24. Michał Boni 15 stycznia 2009 – 18 listopada 2011 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[32]
25. Tomasz Arabski 18 listopada 2011 – 25 lutego 2013 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[33]
26. Jacek Cichocki 25 lutego 2013 – 16 listopada 2015 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[34][35], koordynator służb specjalnych (od 22 września 2014 do 15 czerwca 2015)[36][37]
27. Krzysztof Tchórzewski PiS 16 listopada 2015 – 1 grudnia 2015 minister ds. organizacji resortu energii[38]
28. Elżbieta Witek 16 listopada 2015 – 18 grudnia 2017 szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu (do 8 stycznia 2016)[39][40]
29. Henryk Kowalczyk 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, koordynator prac legislacyjnych i programowych rządu[41][42][43][44]
30. Beata Kempa Solidarna Polska 16 listopada 2015 – 4 czerwca 2019 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 18 grudnia 2017)[45][46][47], koordynator pomocy humanitarnej i spraw uchodźców (od 19 grudnia 2017)[48]
31. Mariusz Kamiński PiS 16 listopada 2015 – 27 listopada 2023 koordynator służb specjalnych[49][50][51]
32. Michał Woś Solidarna Polska 4 czerwca 2019 – 4 marca 2020 koordynator pomocy humanitarnej i spraw uchodźców (do 15 listopada 2019)[52], minister ds. podziału resortu środowiska (od 15 listopada 2019)[53]
33. Michał Dworczyk PiS 4 czerwca 2019 – 27 listopada 2023 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (do 12 października 2022)[54][55], minister ds. udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim (od 12 października 2022)[56]
34. Konrad Szymański 15 listopada 2019 – 4 marca 2020 minister ds. europejskich[57]
35. Łukasz Schreiber 15 listopada 2019 – 27 listopada 2023 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów[58]
36. Michał Cieślak Porozumienie / Republikanie 6 października 2020 – 15 czerwca 2022 minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego[59]
37. Michał Wójcik Solidarna/Suwerenna Polska 6 października 2020 – 27 listopada 2023 minister ds. obrony praw obywatelskich i ochrony tożsamości europejskiej[60]
38. Włodzimierz Tomaszewski Republikanie 17 czerwca 2022 – 27 listopada 2023 minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego[61]
39. Zbigniew Hoffmann PiS 22 czerwca 2022 – 27 listopada 2023 sekretarz Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych[62]
40. Agnieszka Ścigaj Polskie Sprawy 22 czerwca 2022 – 27 listopada 2023 minister ds. integracji społecznej[63]
41. Marek Kuchciński PiS 12 października 2022 – 27 listopada 2023 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[64]
(29.) Henryk Kowalczyk 21 czerwca 2023 – 27 listopada 2023 przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów[65]
42. Izabela Antos związana z PiS 27 listopada 2023 – 13 grudnia 2023 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodnicząca Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów[66]
43. Jacek Ozdoba Suwerenna Polska 27 listopada 2023 – 13 grudnia 2023 minister ds. obrony praw obywatelskich i ochrony tożsamości europejskiej[67]
44. Maciej Berek związany z PO od 13 grudnia 2023 przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodniczący Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, sekretarz ds. parlamentarnych w KPRM[68]
45. Agnieszka Buczyńska Polska 2050 minister ds. społeczeństwa obywatelskiego[69]
46. Jan Grabiec PO szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[70]
47. Katarzyna Kotula NL minister ds. równości[71]
48. Marzena Okła-Drewnowicz PO minister ds. polityki senioralnej[72]
49. Tomasz Siemoniak koordynator służb specjalnych[73]

Przypisy

edytuj
 1. a b c d Zgodnie z uchwałami sejmowymi w okresie od 27 marca 1976 do 12 września 1989 kierowników UdsW oficjalnie powoływano na urząd Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, co oznaczało podniesienie UdsW do rangi ministerstwa, choć nie dokonano w tym zakresie stosownych zmian ustawowych.
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 27.
 3. Dz.U. z 1997 r. nr 87, poz. 550.
 4. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 922.
 5. Dz.U. z 1998 r. nr 25, poz. 136.
 6. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 921.
 7. Dz.U. z 1999 r. nr 18, poz. 163.
 8. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 925.
 9. Dz.U. z 1999 r. nr 18, poz. 164.
 10. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 923.
 11. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 924.
 12. Dz.U. z 1999 r. nr 28, poz. 259.
 13. Dz.U. z 2001 r. nr 50, poz. 518.
 14. Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 775.
 15. Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 6.
 16. Dz.U. z 2003 r. nr 116, poz. 1091.
 17. Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1136.
 18. Dz.U. z 2004 r. nr 109, poz. 1155.
 19. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1424.
 20. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1117.
 21. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1425.
 22. Dz.U. z 2005 r. nr 221, poz. 1904.
 23. Dz.U. z 2006 r. nr 64, poz. 450.
 24. Dz.U. z 2006 r. nr 141, poz. 998.
 25. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1255.
 26. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 962.
 27. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1257.
 28. Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 504.
 29. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1256.
 30. Dz.U. z 2007 r. nr 203, poz. 1464.
 31. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1590.
 32. Dz.U. z 2009 r. nr 23, poz. 130.
 33. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1496.
 34. Dz.U. z 2013 r. poz. 297.
 35. Dz.U. z 2014 r. poz. 1277.
 36. Dz.U. z 2014 r. poz. 1276.
 37. Dz.U. z 2015 r. poz. 836.
 38. Dz.U. z 2015 r. poz. 1914.
 39. Dz.U. z 2015 r. poz. 1913.
 40. Dz.U. z 2016 r. poz. 77.
 41. Dz.U. z 2015 r. poz. 1927.
 42. Dz.U. z 2015 r. poz. 2093.
 43. Dz.U. z 2016 r. poz. 1788.
 44. Dz.U. z 2017 r. poz. 2313.
 45. Dz.U. z 2015 r. poz. 1912.
 46. Dz.U. z 2015 r. poz. 2092.
 47. Dz.U. z 2017 r. poz. 2319.
 48. Dz.U. z 2018 r. poz. 46.
 49. Dz.U. z 2015 r. poz. 1921.
 50. Dz.U. z 2017 r. poz. 2332.
 51. Dz.U. z 2019 r. poz. 2273.
 52. Dz.U. z 2019 r. poz. 1056.
 53. Dz.U. z 2019 r. poz. 2276.
 54. Dz.U. z 2019 r. poz. 1057.
 55. Dz.U. z 2019 r. poz. 2272.
 56. Dz.U. z 2022 r. poz. 2118.
 57. Dz.U. z 2019 r. poz. 2275.
 58. Dz.U. z 2019 r. poz. 2274.
 59. Dz.U. z 2020 r. poz. 2116.
 60. Dz.U. z 2020 r. poz. 2121.
 61. Dz.U. z 2022 r. poz. 1414.
 62. Dz.U. z 2022 r. poz. 1503.
 63. Dz.U. z 2022 r. poz. 1446.
 64. Dz.U. z 2022 r. poz. 2119.
 65. Dz.U. z 2023 r. poz. 1328.
 66. Dz.U. z 2023 r. poz. 2595.
 67. Dz.U. z 2023 r. poz. 2596.
 68. Dz.U. z 2023 r. poz. 2714.
 69. Dz.U. z 2023 r. poz. 2705.
 70. Dz.U. z 2023 r. poz. 2687.
 71. Dz.U. z 2023 r. poz. 2719.
 72. Dz.U. z 2023 r. poz. 2709.
 73. Dz.U. z 2023 r. poz. 2728.

Bibliografia

edytuj
 • Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991