Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska () – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (pod obecną nazwą od 10 listopada 1999[2]). Obsługuje Ministra Środowiska, który od dnia 9 stycznia 2018 r. kieruje działem administracji rządowej środowisko[3]. Od 15 listopada 2019 do marca 2020 obowiązki ministerstwa sprawowało Ministerstwo Klimatu.

Ministerstwo Środowiska
Logo
Ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 29 marca 1972[1]
Data likwidacji 8 października 2020
Siedziba Gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska
Edward Siarka
Adres
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Siedziba ministerstwa mieściła się w Warszawie w budynku dawnej dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Wawelskiej 52/54.

6 października 2020 ministerstwo zostało połączone z Ministerstwem Klimatu i przekształcone w Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 7 października 2020 z mocą obowiązującą od 6 października 2020 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów znoszące Ministerstwo Środowiska.

KierownictwoEdytuj

 • Małgorzata Golińska (PiS) – sekretarz stanu od 14 maja 2020
 • Edward Siarka (Solidarna Polska) – sekretarz stanu oraz pełnomocnik Rządu ds. leśnictwa i łowiectwa od 3 października 2020
 • Urszula Dubejko – dyrektor generalna

Struktura organizacyjnaEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Środowiska (III Rzeczpospolita).

W skład ministerstwa przed wydzieleniem z niego resortu klimatu wchodził Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne[4]:

 • Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji
 • Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
 • Departament Leśnictwa i Łowiectwa
 • Departament Nadzoru Geologicznego
 • Departament Ochrony Przyrody
 • Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP
 • Departament Prawny
 • Departament Strategii, Funduszy i Zarządzania Projektami
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ekonomiczno-Administracyjne
 • Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Ministra.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[5]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[6]:

HistoriaEdytuj

Resort, którego kompetencją jest ochrona środowiska, funkcjonuje od 29 marca 1972, kiedy to powołano Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska[7][8][9]. Ustawą z 28 maja 1975, w związku ze zmianami w funkcjonowaniu terenowych organów administracji państwowej, zmieniono nazwę resortu na Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska[10]. Na mocy ustaw z 28 lipca 1983 w miejsce MAGTiOŚ utworzono m.in. Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[11][12] (przejął on również część zadań Ministerstwa Komunikacji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) na czele z ministrem-kierownikiem. Na mocy ustawy z 12 listopada 1985 w miejsce UOŚiGW oraz Centralnego Urzędu Geologii, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzono Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Następnie, 20 grudnia 1989 w miejsce MOŚiZN oraz Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono od 1 stycznia 1990 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa[13][14].

10 listopada 1999 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 1999, na mocy którego zmieniono nazwę resortu na Ministerstwo Środowiska[2].

Przed 1985 leśnictwem zajmowały się Ministerstwo Lasów (1945–1947), Ministerstwo Leśnictwa (1947–1956) oraz Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (1956–1985). Ponadto w latach 1957–1960 istniało Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

W kwietniu 2013, po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa, rozważano utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, lecz ostatecznie ograniczono się do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetyczną[15][16]. Resorty energii i środowiska połączono kilka lat później, tworząc Ministerstwo Klimatu i Środowiska[17].

W latach 2018–2020 z kompetencji resortu środowiska wyłączono dział gospodarka wodna, który wówczas przeszedł pod zarząd Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej[18][17].

15 listopada 2019 prezydent powołał nowy rząd w którym obowiązki resortu środowiska przejął resort klimatu jednak postanowiono o rozłączeniu obu resortów, powołano specjalnego koordynatora w tej sprawie został nim minister-członek rady ministrów Michał Woś[19][20][21]. 23 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o działach administracji rządowej, która w art. 5 nowelizowanej ustawy wprowadza dział klimat oraz dodaje zakres obejmujący ten dział[22]. Ustawa weszła w życie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 29 lutego 2020 roku[23]. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. przywrócono Ministerstwo Środowiska z dniem 21 marca 2020[24]. 7 października 2020 z mocą obowiązującą od 6 października 2020 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska[25] i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska[17].

Lista ministrówEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
1.  
Jerzy Kusiak (PZPR)
(ur. 1921, zm. 2013)
29 III 1972 28 V 1975 1155 dni Pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
2.
Tadeusz Bejm (PZPR)
(ur. 1929, zm. 1988)
28 V 1975 27 III 1976 304 dni
3.  
Emil Wojtaszek (PZPR)
(ur. 1927, zm. 2017)
27 III 1976 2 XII 1976 250 dni Drugi rząd Piotra Jaroszewicza
4.
Maria Milczarek (PZPR)
(ur. 1929, zm. 2011)
2 XII 1976 8 II 1979 798 dni
5.
Józef Kępa (PZPR)
(ur. 1928, zm. 1998)
8 II 1979 31 VII 1981 904 dni Drugi rząd Piotra Jaroszewicza
Rząd Edwarda Babiucha
Rząd Józefa Pińkowskiego
Rząd Wojciecha Jaruzelskiego
6.
Tadeusz Hupałowski (PZPR)
(ur. 1922, zm. 1999)
31 VII 1981 23 III 1983 600 dni Rząd Wojciecha Jaruzelskiego
7.  
Włodzimierz Oliwa (PZPR)
(ur. 1924, zm. 1989)
23 III 1983 1 VIII 1983 131 dni
Minister-Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8.
Stefan Jarzębski
(ur. 1917, zm. 2008)
22 XI 1983 12 XI 1985 721 dni[26]
Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
8.
Stefan Jarzębski
(ur. 1917, zm. 2008)
12 XI 1985 24 X 1987 711 dni[26] Rząd Zbigniewa Messnera
9.
Waldemar Michna (ZSL)
(ur. 1929, zm. 2013)
24 X 1987 14 X 1988 356 dni
10.
Józef Kozioł (ZSL)
(ur. 1939)
14 X 1988 12 IX 1989 333 dni Rząd Mieczysława Rakowskiego
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa od 1 I 1990
11.
Bronisław Kamiński (PSL)
(ur. 1940, zm. 2017)
12 IX 1989 12 I 1991 487 dni Rząd Tadeusza Mazowieckiego
12.  
Maciej Nowicki (UD)
(ur. 1941)
12 I 1991 23 XII 1991 345 dni[27] Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego
13.  
Stefan Kozłowski
(ur. 1928, zm. 2007)
23 XII 1991 11 VII 1992 201 dni Rząd Jana Olszewskiego
Pierwszy rząd Waldemara Pawlaka
14.
Zygmunt Hortmanowicz
(ur. 1938)
11 VII 1992 4 V 1993 297 dni Rząd Hanny Suchockiej
15.  
Bernard Błaszczyk[28]
(ur. 1947)
4 VII 1993 26 X 1993 114 dni
16.  
Stanisław Żelichowski (PSL)
(ur. 1944)
26 X 1993 31 X 1997 1466 dni[29] Drugi rząd Waldemara Pawlaka
Rząd Józefa Oleksego
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
17.  
Jan Szyszko (PC)
(ur. 1944, zm. 2019)
31 X 1997 19 X 1999 718 dni[30] Rząd Jerzego Buzka
Minister Środowiska od 10 XI 1999
18.  
Antoni Tokarczuk (PPChD)
(ur. 1951)
19 X 1999 19 X 2001 731 dni
(16.)  
Stanisław Żelichowski (PSL)
(ur. 1944)
19 X 2001 3 III 2003 500 dni[29] Rząd Leszka Millera
19.
Czesław Śleziak (SLD)
(ur. 1952)
3 III 2003 2 V 2004 426 dni
20.
Jerzy Swatoń
(ur. 1947)
2 V 2004 25 IV 2005 358 dni Pierwszy rząd Marka Belki
Drugi rząd Marka Belki
21.
Tomasz Podgajniak
(ur. 1957)
24 V 2005 31 X 2005 160 dni
(17.)  
Jan Szyszko (PiS)
(ur. 1944, zm. 2019)
31 X 2005 7 IX 2007 743 dni[30] Rząd Kazimierza Marcinkiewicza
Rząd Jarosława Kaczyńskiego
11 IX 2007 16 XI 2007
(12.)  
Maciej Nowicki
(ur. 1941)
16 XI 2007 1 II 2010 808 dni[27] Pierwszy rząd Donalda Tuska
22.  
Andrzej Kraszewski
(ur. 1948)
2 II 2010 18 XI 2011 654 dni
23.  
Marcin Korolec
(ur. 1968)
18 XI 2011 27 XI 2013 740 dni Drugi rząd Donalda Tuska
24.  
Maciej Grabowski
(ur. 1959)
27 XI 2013 16 XI 2015 719 dni
Rząd Ewy Kopacz
(17.)  
Jan Szyszko (PiS)
(ur. 1944, zm. 2019)
16 XI 2015 9 I 2018 785 dni[30] Rząd Beaty Szydło
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
25.  
Henryk Kowalczyk (PiS)
(ur. 1956)
9 I 2018 15 XI 2019 675 dni
26.  
Michał Woś (Solidarna Polska)
(ur. 1991)
5 III 2020 6 X 2020 322 dni Drugi rząd Mateusza Morawieckiego

UwagiEdytuj

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

PrzypisyEdytuj

 1. Jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
 2. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1017
 3. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 4. M.P. z 2018 r. poz. 542
 5. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 6. M.P. z 2018 r. poz. 178
 7. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 77
 8. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 78
 9. Dz.U. z 1972 r. nr 11, poz. 79
 10. Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 90
 11. Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 200
 12. Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 201
 13. Dz.U. z 1989 r. nr 73, poz. 433
 14. Dz.U. z 1989 r. nr 73, poz. 434
 15. To oni podpisali memorandum z Gazpromem. Kto rządzi w EuRoPol Gaz?. tvn24.pl. [dostęp 2013-04-05].
 16. Piechociński: nie będzie nowego ministerstwa energetyki. pb.pl. [dostęp 2013-04-24].
 17. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1734
 18. M.P. z 2018 r. poz. 191
 19. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Wydarzenia / Prezydent powołał nowy rząd [PL/ENG], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-20].
 20. Co z podziałem Ministerstwa Środowiska? Kto zajmie się odpadami? – Polityka i Społeczeństwo, www.portalsamorzadowy.pl [dostęp 2019-11-20] (pol.).
 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Wosia, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-20].
 22. USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, orka.sejm.gov.pl [dostęp 2020-01-28].
 23. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284)
 24. Dz. U. z d. 21 marca 2020 poz. 497. [dostęp 2020-04-05].
 25. Dz.U. z 2020 r. poz. 1731
 26. a b Stefan Jarzębski urzędował łącznie jako minister w dwóch gabinetach 1432 dni.
 27. a b Maciej Nowicki urzędował łącznie jako minister w dwóch gabinetach 1153 dni.
 28. Jako Kierownik Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 29. a b Stanisław Żelichowski urzędował łącznie jako minister w czterech gabinetach 1966 dni.
 30. a b c Jan Szyszko urzędował łącznie jako minister w pięciu gabinetach 3354 dni.

Linki zewnętrzneEdytuj