Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – polskie ministerstwo istniejące w latach 1985–1987, powołane w celu objęcia polityką państwa ogół zadań związanych z ładem przestrzennym i budownictwem. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

12 listopada 1985

Data likwidacji

23 października 1987

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ustanowienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej powołano nowy urząd w miejsce zniesionego urzędu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej[1].

Ministrowie

edytuj

Zakres działania urzędu

edytuj

Do zakresu działania urzędu należały sprawy objęte dotychczas zakresem działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej, a w szczególności:

 • miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • gospodarki terenami;
 • budownictwa;
 • gospodarki mieszkaniowej oraz remontów budynków i mieszkań;
 • urbanizacji, architektury i nadzoru techniczno-budowlanego;
 • przemysłu materiałów budowlanych;
 • produkcji wyspecjalizowanych maszyn, urządzeń i sprzętu dla budownictwa oraz dla przemysłu materiałów budowlanych;
 • gospodarki komunalnej i jej zaplecza remontowego oraz przemysłu urządzeń komunalnych;
 • geodezji i kartografii.

Minister wykonywał zadanie w zakresie geodezji i kartografii poprzez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zniesienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy 1987 r. o utworzeniu  urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   zniesiono urząd  Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej[2].


Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262
 2. Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 173