Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej

ministerstwo PRL

Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej – polskie ministerstwo istniejące w latach 1985–1987, powołane w celu objęcia polityką państwa całokształtu spraw związanych z gospodarką surowcami, paliwami, materiałami oraz rezerwami państwowymi. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

12 listopada 1985

Data likwidacji

23 października 1987

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Utworzenie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej ustanowiono urząd Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w miejsce zniesionego urzędu Ministerstwa Gospodarki Materiałowej oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej[1].

Ministrowie

edytuj

Zakres działania urzędu

edytuj

Do zakresu działania urzędu należały sprawy objęte dotychczas zakresem działania Ministerstwa Gospodarki Materiałowej oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej, a w szczególności sprawy:

  • gospodarowania surowcami, materiałami, paliwami i energią oraz ich zapasami;
  • kontroli przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania surowcami, materiałami, paliwami i energią;
  • eksploatacji środków trwałych w gospodarce narodowej;
  • rezerw państwowych;
  • gospodarki opakowaniami, surowcami wtórnymi i materiałami niepełnowartościowymi.

Zniesienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministerstwa Przemysłu zniesiono urząd Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej[2].

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262
  2. Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 172