Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego

Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego – polskie ministerstwo istniejące w latach 1981–1987, powołane w celu kierowania i zarządzania całokształtem spraw związanych przemysłem hutniczym i maszynowym. Minister był członkiem Rady Ministrów.  

Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego
Państwo

 Polska

Data utworzenia

3 lipca 1981

Data likwidacji

23 października 1987

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Powołanie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego ustanowiono nowy urząd[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania urzędu edytuj

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1982 r. do zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego należały sprawy[2]:

 • produkcji hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych,
 • wydobycia i przetwórstwa rud metali,
 • przemysłu materiałów ogniotrwałych,
 • przemysłu koksowniczego i elektrod węglowych,
 • topników hutniczych,
 • budowy statków i okrętów,
 • produkcji maszyn ciężkich,
 • produkcji maszyn i innych urządzeń technicznych dla: energetyki, hutnictwa, odlewnictwa i górnictwa rud, budownictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego, rolnictwa i handlu,
 • produkcji obrabiarek i narzędzi, urządzeń technologicznych, precyzyjnych elementów maszyn,
 • produkcji urządzeń chłodniczych, wyrobów instalacyjnych, metalowych i odlewniczych,
 • produkcji taboru kolejowego, sprzętu lotniczego, motoryzacyjnego, ciągników i silników,
 • produkcji wyrobów elektrotechnicznych i kablowych oraz akumulatorów i baterii,
 • produkcji sprzętu elektronicznego rynkowego i profesjonalnego, teletechnicznego, materiałów i podzespołów elektronicznych, źródeł światła, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrotechnicznego, sprzętu optycznego i medycznego, urządzeń do automatycznego przetwarzania informacji, automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, wyrobów jubilerskich, nakryć stołowych i platerów oraz sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, rowerów, motorowerów i motocykli,
 • usług motoryzacyjnych dla ludności oraz innych usług w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 • prac geologicznych w zakresie określonym w przepisach szczególnych,
 • realizacji zadań obronnych.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu zniesiono urząd Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego[3].


Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Dz.U. z 1981 r. nr 17, poz. 78
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Dz.U. z 1982 r. nr 13, poz. 101
 3. Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 172