Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

ministerstwo PRL

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – polskie ministerstwo istniejące w latach 1956–1985, powołane z zadaniem zagospodarowania lasów, przemysłu drzewnego i ochrony przyrody. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
Państwo

 Polska

Data utworzenia

11 lipca 1956

Data likwidacji

12 listopada 1985

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Utworzenie urzędu edytuj

Na podstawie dekretu z 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ustanowiono nowy urząd, który powstał w miejsce zniesionego urzędu Ministra Leśnictwa oraz urzędu Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania edytuj

Do zakresu działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego należały sprawy:

Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie dekretu w Ministerstwie Leśnictwa i w Ministerstwie Przemysłu Drzewnego i Papierniczego oraz w ich organach terenowych przeszli do pracy w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i jego organach terenowych.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej utworzono urząd Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, do którego zostały przekazane sprawy ochrony przyrody objęte dotychczas zakresem działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz utworzono urząd Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, do którego zostały przekazane sprawy gospodarki leśnej i ochrony lasów objęte dotychczas działaniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego[2].

Przypisy edytuj

  1. Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Dz.U. z 1956 r. nr 30, poz. 139.
  2. Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262.