Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – resort zajmujący się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Ministerstwo zostało zlikwidowane w wyniku reformy centrum w 1996 roku. Jego kompetencje przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa.

Ministrowie przekształceń własnościowychEdytuj