Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – resort zajmujący się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Ministerstwo zostało zlikwidowane w wyniku reformy centrum w 1996 roku. Jego kompetencje przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa.

Ministrowie przekształceń własnościowych

edytuj

Zobacz też

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Wiceministrowie przekształceń własnościowych.