Ministerstwo Przemysłu i Handlu II RP

Ten artykuł dotyczy ministerstwa II Rzeczypospolitej. Zobacz też: Ministerstwo Przemysłu i Handlu w III RP.

Ministerstwo Przemysłu i Handluministerstwo utworzone w listopadzie 1917, jako organ administracji centralnej, do którego kompetencji należała organizacja przemysłu, nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem ustaw dotyczących przemysłu i handlu, ochrona wolnego handlu, sprawy górnictwa, miar i wag, sprawy towarzystw akcyjnych, spółek i stowarzyszeń, zarząd kolei i dróg wodnych. W sprawach o naruszenie interesu publicznego, na wniosek ministra Przemysłu i Handlu orzekał Sąd Kartelowy, w oparciu o prowadzony przez ministerstwo Rejestr Kartelowy.

5 grudnia 1923 przejęło też kompetencje Ministerstwa Poczt i Telegrafów, od stycznia 1924 do września 1926 nadzorowało działalność Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

StrukturaEdytuj

Podlegały mu:

Ministrowie Przemysłu i Handlu II RPEdytuj

UrzędnicyEdytuj