Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Ilustracja
Dawny gmach Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przy placu Trzech Krzyży 3/5, siedziba Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Państwo  Polska
Data utworzenia 7 października 2020
Siedziba Warszawa
Minister Jarosław Gowin
Sekretarz Stanu Iwona Michałek
Grzegorz Piechowiak
Andrzej Gut-Mostowy
Adres
plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Ministerstwo zostało utworzone 7 października 2020 r. w drodze przekształcenia Ministerstwa Rozwoju wraz z przejęciem kompetencji Ministerstwa Rozwoju oraz włączeniu komórek organizacyjnych obsługujących dział administracji rządowej praca z dotychczasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[1].

Ministerstwo ma siedzibę w budynku Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przy placu Trzech Krzyży 3/5.

Pierwszym ministrem został powołany Jarosław Gowin, który objął także urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

Kierownictwo[2]Edytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne[3][4]:

 • Departament Analiz Gospodarczych
 • Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 • Departament Funduszy
 • Departament Gospodarki Cyfrowej
 • Departament Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
 • Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
 • Departament Kontroli i Audytu
 • Departament Lokalizacji Inwestycji
 • Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Departament Mieszkalnictwa
 • Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
 • Departament Orzecznictwa
 • Departament Planowania Przestrzennego
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwoju Inwestycji
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Spraw Europejskich
 • Departament Turystyki
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Komunikacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Ochrony

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[5]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[6]:

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[6]:

PrzypisyEdytuj