Ministerstwo Skarbu Państwa

Dawne polskie ministerstwo

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1990–2017[2], początkowo jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zajmujące się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa, po rozszerzeniu kompetencji w 1996 kontynuowało pracę pod zmienioną nazwą. Zakończyło działalność 31 grudnia 2016.

Ministerstwo Skarbu Państwa
Ilustracja
Gmach MSP od strony ul. Żurawiej w Warszawie
Państwo  Polska
Data utworzenia 13 lipca 1990[1]
Data likwidacji 31 marca 2017
Siedziba Warszawa
Ostatni kierownik ministerstwa Henryk Kowalczyk
Likwidator Anna Mańk
Adres
ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6
00-522 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ziemia52°13′42,031″N 21°01′05,243″E/52,228342 21,018123
Strona internetowa
Tzw. dzielnica ministerstw w Warszawie w latach 60., po lewej widoczny budynek późniejszego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Państwowej Agencji Atomistyki

Nazwy i uprawnień MSP nie należy mylić z istniejącym w latach 1807–1831 Ministerstwem Przychodów i Skarbu ani z Ministerstwem Skarbu z lat 1918–1950 (były one odpowiednikiem kompetencyjnym działającego od 1950 Ministerstwa Finansów).

Siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa znajdowała się w gmachu położonym pomiędzy ulicami Żurawią, Kruczą i Wspólną w Warszawie, w obrębie tzw. dzielnicy ministerstw, pod podwójnym adresem ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Komórki samodzielneEdytuj

 • Gabinet Polityczny Ministra,
 • Rzecznik Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa.

DepartamentyEdytuj

 • Departamenty Nadzoru Właścicielskiego,
 • Departament Spółek Strategicznych,
 • Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju,
 • Departament Mienia Skarbu Państwa,
 • Departament Przekształceń Własnościowych,
 • Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Prawno-Procesowy,
 • Departament Prawny,
 • Departament Rynków Kapitałowych.

BiuraEdytuj

 • Biuro Kadr,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,
 • Biuro Komunikacji Społecznej,
 • Biuro Ministra,
 • Biuro Audytu i Kontroli.

DelegaturyEdytuj

 
Henryk Kowalczyk symbolicznie likwiduje ministerstwo, 3 stycznia 2017

Do 30 kwietnia 2012 oprócz centrali resortu funkcjonowało 13 delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa zlokalizowanych w większości miast wojewódzkich:

 1. Delegatura w Białymstoku dla województwa podlaskiego.
 2. Delegatura w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego.
 3. Delegatura w Gdańsku dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 4. Delegatura w Katowicach dla województwa śląskiego.
 5. Delegatura w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego.
 6. Delegatura w Krakowie dla województwa małopolskiego.
 7. Delegatura w Lublinie dla województwa lubelskiego.
 8. Delegatura w Łodzi dla województwa łódzkiego.
 9. Delegatura w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
 10. Delegatura w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego.
 11. Delegatura w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego.
 12. Delegatura w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego.
 13. Delegatura we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2012 o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, delegatury terenowe MSP przestały istnieć.

ZadaniaEdytuj

Do kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa należało:

 • wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie:
  • założeń polityki ochrony interesów skarbu państwa oraz gospodarowania mieniem skarbu państwa,
  • projektów prywatyzacji oraz programów prywatyzacji majątku państwowego,
  • projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Skarbu Państwa,
  • gospodarowania mieniem państwowym oraz prywatyzacji,
  • corocznych sprawozdań z realizacji prywatyzacji,
 • prowadzenie:
  • ewidencji państwowych jednostek administracyjnych,
  • ewidencji majątku państwowego pozostałego po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych,
  • ewidencji akcji i udziałów, z których uprawnienia wykonuje Minister Skarbu Państwa,
 • sprawowanie kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie przekształceń własnościowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków organów państwowych osób prawnych,
 • wyrażanie zgody na dysponowanie przez państwowe osoby prawne składnikami majątkowymi o wartości przekraczającej 50.000 euro.

HistoriaEdytuj

Resort uruchomiony został 13 lipca 1990 ustawą o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych[3]. Do zakresu działania ministra zaliczono wówczas m.in. realizację zadań związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz współpracę z organami i organizacjami w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Powstanie ministerstwa było kontynuacją działań rozpoczętych w październiku 1989, kiedy powołano na stanowisko pełnomocnika rządu ds. przekształceń własnościowych Krzysztofa Lisa[2].

W wyniku tzw. reformy centrum, 30 września 1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zakończyło działalność[4], a dzień później w jego miejsce powołano Ministerstwo Skarbu Państwa[5], które zachowało kompetencje MPW, a także przejęło dodatkowe zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Nowy resort określił się jako bezpośrednia kontynuacja ministerstwa przekształceń[2].

We wrześniu 2016, po odwołaniu ze stanowiska ministra Dawida Jackiewicza przystąpiono do likwidacji resortu. Do końca roku ministerstwem kierował członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. MSP zakończyło działalność 31 grudnia 2016[6]. Nazajutrz, 1 stycznia 2017 ministerstwo postawiono w stan likwidacji (pod oficjalnym szyldem Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji). Weszły też w życie w tym samym dniu rozpoczynające proces likwidacyjny ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy – przepisów wprowadzających ustawę[7][8]. Od 5 stycznia za postępowanie likwidacyjne odpowiedzialna była Anna Mańk[9]. Proces ten zakończył się 31 marca 2017[10][11].

15 listopada 2019 roku zostało utworzone Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zgodnie z uchwaloną przez Sejm 23 stycznia 2020 roku nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej jest kompetencyjnym odpowiednikiem zlikwidowanego w 2017 roku Ministerstwa Skarbu Państwa[12][13].

Lista ministrówEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, od 1 października 1996 Ministerstwo Skarbu Państwa.
 2. a b c Ministerstwo Skarbu Państwa: Poprzedni ministrowie. [dostęp 2017-10-22].
 3. Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 299
 4. Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 558
 5. Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 559
 6. Tomasz Sąsiada: Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Ministrowie będą zarządzać 432 spółkami. [dostęp 2017-10-22].
 7. Dz.U. z 2020 r. poz. 735
 8. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 9. Premier powołała Likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji. [dostęp 2017-01-28].
 10. Tomasz Sąsiada: Ministerstwo Skarbu Państwa przestaje istnieć. [dostęp 2017-10-22].
 11. Gazeta Prawna: Kowalczyk: Kończy się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. [dostęp 2017-10-22].
 12. Podstawowe informacje - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2020-03-02].
 13. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

Linki zewnętrzneEdytuj