Ministerstwo Sportu (Polska)

Ministerstwo Sportu (MS) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: kultura fizyczna oraz sport istniejącej w latach 2005-2021.

Ministerstwo Sportu
Logo
Ilustracja
Pałac Blanka – siedziba Ministerstwa Sportu
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 września 2005[a]
Data likwidacji 1 marca 2021
Minister Piotr Gliński[b]
Sekretarz Stanu Anna Krupka
Jacek Osuch
Adres
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

W zakres spraw zaliczanych do działu kultura fizyczna i sport, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 122), wchodzą: kultura fizyczna, rekreacja i rehabilitacja ruchowa, sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany oraz sport osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań ministra należą rozwój sportu powszechnego i wyczynowego oraz nadzór nad wszystkimi związkami sportowymi.

Siedziba ministerstwa znajdowała się w pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie.

KierownictwoEdytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne[2]:

 • Departament Ekonomiczno-Finansowy
 • Departament Infrastruktury Sportowej
 • Departament Kontroli i Nadzoru
 • Departament Prawny
 • Departament Sportu dla Wszystkich
 • Departament Sportu Wyczynowego
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Komunikacji
 • Biuro Ministra.

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[3]:

HistoriaEdytuj

Pierwszym w Polsce organem publicznym związanym ze sportem była Naczelna Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, utworzona przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 (Dz.U. z 1925 r. nr 45, poz. 314). Organ ten zlikwidowano 28 stycznia 1927, tworząc tego samego dnia w jego miejsce Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego[4], który miał za zadanie koordynować działalność urzędów państwowych i organizacji społecznych w zakresie podnoszenia kultury fizycznej oraz przysposobienia wojskowego i podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Dyrektorami Urzędu byli Juliusz Ulrych (1927–1929), Władysław Kiliński (1929–1935), Józef Olszyna-Wilczyński (1935–1937) oraz Kazimierz Sawicki (1938–1939). Ministerstwo Wyznań i Oświecenia w tym czasie również zajmowało się kwestią wychowania fizycznego w szkołach.

Dekretem z 16 stycznia 1946 PUWFiPW został utworzony na nowo (Dz.U. z 1946 r. nr 3, poz. 25). Kierował nim Tadeusz Kuchar[5], który od lutego 1948 szefował powołanemu w miejsce PUWFiPW Głównemu Urzędowi Kultury Fizycznej. Od grudnia 1949 centralnym organem administracji państwowej ds. sportu był Główny Komitet Kultury Fizycznej, zajmujący się kulturą fizyczną, sportem i turystyką. Kierowali nim kolejno Lucjan Motyka (w latach 1949–1950 jako dyrektor, w latach 1950–1951 jako przewodniczący), Józef Faruga (1951–1952) i Włodzimierz Reczek (1952–1960)[6]. Nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów GKKF w 1960 został przemianowany na Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (przewodzili mu w latach 1960–1973 Reczek i w latach 1973–1978 Bolesław Kapitan).

W 1973 utworzono Polską Federację Sportu, którą do likwidacji w 1978 kierował Marian Renke[5], a której GKKFiT przekazał część swoich zadań. Statutowym celem organizacji był rozwój sportu kwalifikowanego. W 1978 z zakresu działań Komitetu wyłączono turystykę, a w jej miejsce wpisano sport. GKKFiT podzielony został na Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu (z Renkem jako przewodniczącym) oraz na Główny Komitet Turystyki. W 1985 obie struktury ponownie połączono w Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, którym do 1987 kierował Kapitan. W latach 1987–1990 urząd funkcjonował pod szyldem Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, a przewodniczył mu Aleksander Kwaśniewski (w latach 1985–1989 równolegle pełnił urząd ministra-członka Rady Ministrów). Po rezygnacji Kwaśniewskiego od 18 czerwca 1990 p.o. przewodniczącego Komitetu był Zygmunt Lenkiewicz[7]. W 1991 powstał Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki (szefowali mu kolejno Zygmunt Lenkiewicz, Michał Bidas, Zygmunt Zalewski, Marek Paszucha, od 1993 do 1997 Stanisław Stefan Paszczyk i w latach 1997–2000 Jacek Dębski). Po kolejnych reorganizacjach, 20 stycznia 2000 utworzony został Urząd Kultury Fizycznej i Sportu (przewodniczącymi byli w 2000 Dębski, po nim do 2001 Mieczysław Nowicki, którego zastąpił Adam Giersz). Urząd działał do 30 czerwca 2002.

Już wcześniej rozwiązywanie zagadnień z zakresu kultury fizycznej w społeczeństwie przeniesiono do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod kierownictwem Krystyny Łybackiej. W rzeczywistości jednak władztwo nad sportem, zwłaszcza wyczynowym, przejęła utworzona wówczas Polska Konfederacja Sportu. Jej pierwszym prezesem został Giersz (pełnił tę funkcję do końca roku), którego w styczniu 2003 zastąpił Andrzej Kraśnicki[8].

W lipcu 2005 rozwiązano PKS, wyłączono sport z zakresu obowiązków resortu edukacji i utworzono Ministerstwo Sportu (działało od 1 września 2005, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu). Pracownicy Polskiej Konfederacji Sportu z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 stali się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

23 lipca 2007 włączono do zakresu działań resortu dział turystyki (którym poprzednio zajmowało się Ministerstwo Gospodarki) i odtąd funkcjonował on jako Ministerstwo Sportu i Turystyki.

19 listopada 2019 z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2019 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu[9], natomiast dział turystyka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu zostały rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju włączone w kompetencje Ministerstwa Rozwoju[10]. 1 marca 2021 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu, które z dniem wejścia w życie zlikwidowało Ministerstwo Sportu[11].

Lista ministrówEdytuj

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[c]
Złożenie
urzędu[d]
Długość
urzędowania
Rząd
Minister edukacji narodowej i sportu
1.   Krystyna Łybacka (SLD)
(1946–2020)
19 X 2001 2 V 2004 926 dni Rząd Leszka Millera
2.   Mirosław Sawicki
(1946–2016)
2 V 2004 1 IX 2005 487 dni Pierwszy rząd Marka Belki
Drugi rząd Marka Belki
Minister sportu
3.   Marek Belka
(ur. 1952)
1 IX 2005 31 X 2005 60 dni
4.   Tomasz Lipiec
(ur. 1971)
31 X 2005 9 VII 2007 616 dni Rząd Kazimierza Marcinkiewicza
Rząd Jarosława Kaczyńskiego
Minister sportu i turystyki
5.   Elżbieta Jakubiak
(ur. 1966)
23 VII 2007 16 XI 2007 116 dni
6.   Mirosław Drzewiecki (PO)
(ur. 1956)
16 XI 2007 13 X 2009 697 dni Pierwszy rząd Donalda Tuska
7.   Adam Giersz
(ur. 1947)
14 X 2009 18 XI 2011 765 dni
8.   Joanna Mucha (PO)
(ur. 1976)
18 XI 2011 27 XI 2013 740 dni Drugi rząd Donalda Tuska
9.   Andrzej Biernat (PO)
(ur. 1960)
27 XI 2013 15 VI 2015 565 dni
Rząd Ewy Kopacz
10.   Adam Korol
(ur. 1974)
16 VI 2015 16 XI 2015 153 dni
11.   Witold Bańka (PiS)
(ur. 1984)
16 XI 2015 15 XI 2019 1461 dni Rząd Beaty Szydło
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
Minister sportu
12.   Mateusz Morawiecki (PiS)
(ur. 1968)
15 XI 2019 5 XII 2019 20 dni Drugi rząd Mateusza Morawieckiego
13.   Danuta Dmowska-Andrzejuk
(ur. 1982)
5 XII 2019 6 X 2020 306 dni
Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
14.   Piotr Gliński (PiS)
(ur. 1954)
6 X 2020 381 dni

UwagiEdytuj

 1. Jako Ministerstwo Sportu, od 23 lipca 2007 do 15 listopada 2019 jako Ministerstwo Sportu i Turystyki, od 15 listopada 2019 jako Ministerstwo Sportu
 2. Jako minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.
 3. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 4. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

PrzypisyEdytuj

 1. Michał Kita, Poseł Anna Krupka wiceministrem sportu i turystyki, radio.kielce.pl, 27 listopada 2018 [dostęp 2018-11-28].
 2. M.P. z 2018 r. poz. 926
 3. M.P. z 2019 r. poz. 180
 4. Robert Gawkowski: Sport w II Rzeczypospolitej. [dostęp 2017-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
 5. a b Zygmunt Jaworski: O źródłach „ choroby sportu” w Polsce. [dostęp 2017-06-30].
 6. Wojciech Cywiński: Władze sportowe w Polsce w latach 1944–1956. [dostęp 2017-06-30].
 7. Sport. Z różnych dyscyplin. Z. Lenkiewicz na miejsce A. Kwaśniewskiego. „Nowiny”. Nr 131, s. 2, 19 czerwca 1990. 
 8. wp.pl: Kraśnicki prezesem Polskiej Konfederacji Sportu. [dostęp 2017-06-30].
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2292)
 10. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 2291)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu (Dz.U. z 2021 r. poz. 359)

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj