Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Gruzja)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji (gruz. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო) – jedno z 19 ministerstw w Gruzji, odpowiadające za prowadzenie polityki zagranicznej. Siedziba ministerstwa znajduje się na ulicy Chitadze, w stolicy kraju - Tbilisi[1]. Początki ministerstwa sięgają 1918 roku, kiedy pierwszy premier Demokratycznej Republiki Gruzji, Noe Żordania, utworzył swój rząd[2]. Obecnie urząd Ministra Spraw Zagranicznych Gruzji sprawuje Micheil Dżanelidze[3].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
Logo
Logo MSZ Gruzji
Państwo  Gruzja
Data utworzenia 1918
Siedziba Tbilisi
Minister
Spraw Zagranicznych
Micheil Dżanelidze
Wiceministrowie Dawit Zalkaliani

Dawit Dondua
Dawit Jalagania
Gigi Gigiadze
Khatuna Totladze
Zwiad Gonadze

Adres
ul. Chitadze 4
01118 Tbilisi
brak współrzędnych
Strona internetowa

OrganizacjaEdytuj

Na czele ministerstwa stoi Minister Spraw Zagranicznych wraz z sześcioma wiceministrami. Ministrowi Spraw Zagranicznych podlegają bezpośrednio:

 • Sekretariat Ministra (gruz. მინისტრის სამდივნო), do którego zadań należy organizacja spotkań ministra, koordynowanie współpracy ministra z organami mu podległymi, zarządzanie korespondencją ministra, przygotowywanie analiz i prowadzenie badań z zakresu odpowiadającego kompetencjom ministra.[4]
 • Departament Zasobów Ludzkich (gruz. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი), do którego zadań należy szkolenie personelu ministerstwa, planowanie i przeprowadzanie zmian na stanowiskach dyplomatycznych w ministerstwie i poza nim, przeprowadzanie konkursów na nieobsadzone stanowiska oraz przeprowadzanie egzaminów dla personelu ministerstwa.[5]
 • Służba Audytów Wewnętrznych (gruz. შიდა აუდიტის სამსახური) badająca sprawność funkcjonowania i efektywność działań prowadzonych przez ministerstwo.[6]
 • Departament Protokołu Dyplomatycznego (gruz. დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი), do którego zadań należy organizowanie wizyt ministrów spraw zagranicznych innych krajów, ich przedstawicieli, ambasadorów oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych, organizacja międzynarodowych konferencji, a także przygotowywanie misji dyplomatycznych Gruzji do innych państw.[7]
 • Wydział Tajnych Dokumentów (gruz. საიდუმლო საქმისწარმოების სამმართველო) przechowujący i katalogujący utajnione akta i udostępniający je osobom do tego powołanym.[1]
 • Departament Prasy i Komunikacji (gruz. პრესისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი) przekazujący opinii publicznej informacje związane z pracami ministerstwa i zapewniający wymianę informacji pomiędzy ministerstwem a misjami dyplomatycznymi za granicą.[8]

Ministrowi za pośrednictwem jednego z sześciu wiceministrów podlegają:

 • Departament Polityczny (gruz. პოლიტიკური დეპარტამენტი) opracowujący plany i strategie działania zgodne z założeniami przyjętymi przez Parlament Gruzji i aktualną sytuacją na arenie międzynarodowej, a także koordynujący działania ministerstwa z ambasadami i misjami dyplomatycznymi za granicą.[9]
 • Departament Ameryki (gruz. ამერიკის დეპარტამენტი) rozwijający partnerstwo z państwami Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, a także koordynujący działania związane z tamtym regionem.[10]
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej (gruz. უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი), do którego zadań należy koordynowanie współpracy z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i innymi organizacjami o podobnym profilu.[11]
 • Departament Azji, Afryki, Australii i Pacyfiku (gruz. აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტი) utrzymujący kontakty z państwami Azji, Afryki i Oceanii oraz Australią.[12]
 • Departament Relacji z Państwami Sąsiadującymi i Regionem (gruz. მეზობელ ქვეყნებთან და რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი) utrzymujący kontakty z Rosją, Białorusią oraz państwami Azji Środkowej.[13]
 • Departament Międzynarodowych Kontaktów Gospodarczych (gruz. საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი) nawiązujący relacje międzynarodowe na polu ekonomicznym oraz nadzorujący zawieranie umów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi.[14]
 • Departament Spraw Europejskich (gruz. ვროპულ საქმეთა დეპარტამენტი) utrzymujący kontakty z państwami europejskimi.[15]
 • Departament Integracji Europejskiej (gruz. ვროინტეგრაციის დეპარტამენტი) koordynujący współpracę Gruzji z Unią Europejską, prowadzący działania zmierzające do ściślejszej integracji Gruzji z państwami Unii Europejskiej oraz organizujący wizyty przedstawicieli Gruzji w instytucjach Unii Europejskiej.[16]
 • Departament Międzynarodowych Relacji Kulturowych i Humanitarnych (gruz. აერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტი) utrzymujący relacje z innymi państwami na polach kultury, edukacji, nauki i ochrony dziedzictwa historycznego, promujący gruzińską kulturę i dziedzictwo narodowe za granicą oraz koordynujący współpracę z UNESCO.[17]
 • Departament Prawa Międzynarodowego (gruz. საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი) prowadzący międzynarodowe negocjacje i zawierający umowy międzynarodowe, przechowujący dokumenty związane z polityką zagraniczną i nadzorujący wprowadzanie w życie postanowień umów międzynarodowych.[1]
 • Biuro Tłumaczenia Umów Międzynarodowych[1]
 • Departament Konsularny (gruz. საკონსულო დეპარტამენტი) nadzorujący pracę urzędów konsularnych.[18]
 • Departament Administracji (gruz. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი) sprawujący pieczę nad budżetem ministerstwa oraz zarządzający jego własnością.[19]
 • Dział IT (gruz. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური) zapewniający wsparcie techniczne innym organom ministerstwa.[20]

Lista ministrów spraw zagranicznych GruzjiEdytuj

Źródła:[1][3][2]

Lp Zdjęcie Imię i nazwisko Kadencja Partia
Początek Koniec
Ministrowie Spraw Zagranicznych w Demokratycznej Republice Gruzji
1. Akaki Czchenkeli 25 maja 1918 1918 Mienszewicy
2.   Ewgeni Gegeczkori 1918 1921 Mienszewicy
Komisarze Ludowi Spraw Zagranicznych Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
3.   Aleksandre Swanidze 1921 1923 Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików)
4.   Georgi Kiknadze 1944 1946 Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
Ministrowie Spraw Zagranicznych Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
5.   Georgi Kiknadze 1946 1953 Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
6.   Arczil Gigoszwili 1953 1954 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
7.   Mitrofan Kuczawa 1954 1962 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
8.   Arczil Gigoszwili 1962 1969 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
9.   Georgi Czogowadze 1969 1970 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
10.   Rewaz Pruidze 1970 1970 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
11.   Szalwa Kiknadze 1970 1979 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
12.   Tejmuraz Gordeladze 1979 1981 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
13.   Giorgi Jawachiszwili 1985 1990 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
14.   Giorgi Chosztaria 26 listopada 1990 15 sierpnia 1991 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Ministrowie Spraw Zagranicznych Gruzji
15.   Murman Omanidze 15 sierpnia 1991 31 grudnia 1991  
16.   Aleksandre Czikwaidze 1 marca 1992 21 grudnia 1995  
17.   Irakli Menagariszwili 15 grudnia 1995 29 listopada 2003 Unia Obywateli Gruzji
18.   Tedo Japaridze 30 listopada 2003 20 marca 2004 Zjednoczony Ruch Narodowy
19.   Salome Zurabiszwili 20 marca 2004 19 października 2005  
20.   Gela Beżuaszwili 19 października 2005 31 stycznia 2008 Zjednoczony Ruch Narodowy
21.   Dawit Bakradze 31 stycznia 2008 5 maja 2008 Zjednoczony Ruch Narodowy
22.   Ekaterine Tkeszelaszwili 5 maja 2008 6 grudnia 2008 Zjednoczony Ruch Narodowy
23.   Grigol Waszadze 6 grudnia 2008 25 października 2012  
24.   Maia Pandżikidze 25 października 2012 5 listopada 2014 Gruzińskie Marzenie
25.   Tamar Beruczaszwili 11 listopada 2014 1 września 2015  
26.   Giorgi Kwirikaszwili 1 września 2015 30 grudnia 2015 Gruzińskie Marzenie
27.   Micheil Dżanelidze 30 grudnia 2015   Gruzińskie Marzenie

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e Ministry of Foreign Affairs Structure (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-15)].
 2. a b Aleksander Mikaberidze: Historical Dictionary of Georgia. Rowman&Littelfield, 2015, s. 715. ISBN 978-1-4422-4146-6.
 3. a b Ex-Ministers of Foreign Affairs (ang.). Ministry of Foreign affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-11-29)].
 4. The Minister's Secretariat (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 5. Human Resource Managment (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 6. Internal Audit Service (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 7. Department of Diplomatic Protocol (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 8. Press and Communication Department (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 9. Political Department (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 10. Department of Americas (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 11. Department of Security Policy and Euro-Atlantic Integration (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 12. Department of Asia, Africa, Australia and Pacific Rim (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 13. Department of Relations with Neighbouring Countries and Regions (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 14. Department of International Economic Relations (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 15. Department of European Affairs (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 16. Department of European Integration (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 17. Department of International Cultural and Humanitarian Relations (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 18. Consular Department (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 19. Administrative Department (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].
 20. Service of IT (ang.). Ministry of Foreign Affairs of Georgia. [dostęp 2016-04-22].