Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

ministerstwo PRL i III RP

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, do którego zadań należała realizacja polityki państwa oraz koordynacja działań w zakresie stosunków gospodarczych, handlowych i naukowo-technicznych z zagranicą.

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Państwo

 Polska

Data utworzenia

24 października 1987

Data likwidacji

1 stycznia 1997

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ministerstwo zostało utworzone ustawą o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z 23 października 1987 (wchodzącą w życie dzień później z mocą obowiązującą następnego dnia)[1]. Zniesione zostało ustawą z 8 sierpnia 1996. Zadania i kompetencje zlikwidowanego resortu włączono do Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Skarbu Państwa[2].

Lista ministrów

edytuj
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
1.   Władysław Gwiazda (PZPR) 24 X 1987 14 X 1988 356 dni Rząd Zbigniewa Messnera
2. Dominik Jastrzębski (PZPR) 14 X 1988 12 IX 1989 333 dni Rząd Mieczysława Rakowskiego
3.   Marcin Święcicki (PZPR) 12 IX 1989 12 I 1991 487 dni Rząd Tadeusza Mazowieckiego
4. Dariusz Ledworowski 12 I 1991 23 XII 1991 345 dni Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego
5.   Adam Glapiński (PC) 23 XII 1991 11 VII 1992 201 dni Rząd Jana Olszewskiego
6. Andrzej Arendarski (KLD) 11 VII 1992 26 X 1993 472 dni Rząd Hanny Suchockiej
7.   Lesław Podkański (PSL) 26 X 1993 6 III 1995 496 dni Rząd Waldemara Pawlaka
8. Jacek Buchacz (PSL) 7 III 1995 4 IX 1996 547 dni Rząd Józefa Oleksego
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza

Zobacz też

edytuj
  1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
  2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 176).
  2. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497.