Mirów (alt. Mirów Stary[1]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Mirów
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

kieleckie

Powiat

29–30 września 1954: radomski
1 października 1954–1972: szydłowiecki

Data powstania

29 września 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Mirów

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

20

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[2] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[3], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[4][5].

Gromadę Mirów siedzibą GRN w Mirowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[4] – w powiecie radomskim w woj. kieleckim, na mocy uchwały nr 13i/54 WRN w Kielcach z dnia 29 września 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Mirów, Mirów Nowy i Mirówek ze zniesionej gminy Rogów w powiecie radomskim oraz Zbijów ze zniesionej gminy Mirzec w powiecie iłżeckim[7].

1 października 1954 gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu szydłowieckiego w tymże województwie[8], gdzie ustalono dla niej 20 członków gromadzkiej rady narodowej[1].

31 grudnia 1959 do gromady Mirów przyłączono wsie Rogów i Rogów Komorniki ze zniesionej gromady Rogów[9].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[10]. 1 stycznia 1973 w powiecie szydłowieckim utworzono gminę Mirów[11] (właściwie reaktywowano ponieważ gmina Mirów istniała także w latach 1867-1870[12]).

Przypisy

edytuj
 1. a b Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu z dnia [–] października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 9 października 1954 r., Nr. 11, Poz. 36)
 2. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 4. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr 13i/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 września 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu radomskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 września 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 104)
 8. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 236
 9. Uchwała Nr 9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 1959 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych gromad w województwie kieleckim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 13, Poz. 96)
 10. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 11. Uchwała Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim (Dz. Urz. WRN w Kielcach z 1972 r. Nr 26, poz. 173)
 12. Postanowienie z 17 (29) października 1869, ogłoszone 1 (13 stycznia) 1870 (Dziennik Praw, rok 1869, tom 69, nr 239, str. 415)