Mirosław Cezariusz Patalon

Mirosław Cezariusz Patalon (ur. 31 stycznia 1966 w Ostródzie) – polski pedagog i religioznawca, działacz społeczny i ekumeniczny, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku w kadencji 2016–2020.

Mirosław Patalon
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 31 stycznia 1966
Ostróda
profesor nauk humanistycznych
Alma Mater Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Doktorat 1999
Uniwersytet Gdański
Habilitacja 2004
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Profesura 2010
dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku (2016–2020)

ŻyciorysEdytuj

Maturę uzyskał w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Studiował w Seminarium Teologicznym Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, a następnie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. W 1999 r. doktoryzował się w zakresie pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie rozprawy pt. Przejawy postmodernizmu w pedagogice współczesnego protestantyzmu na przykładzie Kościoła chrześcijan baptystów w RP[1]. Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych uzyskał w 2004 r. na Wydziale Teologicznym ChAT[1]. W 2010 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a w 2011 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego[1].

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach[2], Instytutem Jad Waszem w Jerozolimie[3] i Uniwersytetem Zachodniej Wirginii w Morgantown jako research scholar[4] oraz z międzynarodowym zespołem badawczym Brazil Research Group[5]. Od 2005 roku jest członkiem kolegium recenzentów amerykańskiego półrocznika naukowego „Process Studies” (wydawca: Center for Process Studies, Claremont, Kalifornia)[6]. Członek Rady Naukowej Międzynarodowego Forum Pedagogicznoreligijnego „Keryks”[7].

W latach 1989-2003 był założycielem i pastorem zborów baptystycznych we Wrocławiu i Gdańsku. Był wykładowcą Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W latach 2008-2011 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

12 marca 2004 roku reprezentował Kościół Chrześcijan Baptystów w Ekumenicznej Drodze Krzyżowej, będącej zwieńczeniem V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Wydarzenie to miało historyczne znaczenie i było ewenementem na skalę światową (nigdy wcześniej zwierzchnicy tylu Kościołów nie uczestniczyli we wspólnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej)[8]. Członek Komisji Ekumenicznej i współorganizator VII Zjazdu Gnieźnieńskiego (15-17 czerwca 2007 roku)[9], w latach 2006-2008 wiceprzewodniczący Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

W latach 2013-2016 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku[10]. Członek Zarządu Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada.

27 kwietnia 2016 został wybrany na dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2016–2020[11].

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2016 roku został powołany na członka Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Do kompetencji Rady należy monitorowanie i analizowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie i promowanie postaw tolerancyjnych, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta[12].

Życie prywatneEdytuj

Ojciec czterech córek: Aleksandry, Weroniki i Zofii Antoniny oraz syna Abrahama[potrzebny przypis].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Fenomen chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych (red.), Słupsk 2001
 • Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych, Słupsk 2002
 • Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba Jr., Gdańsk 2007
 • Tolerancja a edukacja, (red. nauk.), Gdańsk 2008
 • John B. Cobb, Teologia procesu. Wybrane zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi (tłumaczenie, redakcja i krytyczne opracowanie książki), Gdańsk 2008
 • The Philosophical Basis of Inter-religious Dialogue. The Process Perspective (red. nauk.), Newcastle upon Tyne 2009
 • W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie (red.), Kraków 2009
 • (współautor z Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Piotr Stańczyk, Karolina Starego, Tomasz Szkudlarek) Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej, Toruń 2013
 • Religijne uwarunkowania pracy socjalnej (red. nauk.), Toruń 2014
 • Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzykulturowego, Toruń 2017 ​ISBN 978-83-8019-311-6
 • Young-Jin Choi, Wschód i Zachód. Rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura (tłumaczenie i krytyczne opracowanie książki), Toruń 2018 ​ISBN 978-83-8019-413-7

PrzypisyEdytuj