Mirosław Granat

polski prawnik

Mirosław Wojciech Granat (ur. 24 kwietnia 1956 w Lubartowie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Mirosław Granat
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

24 kwietnia 1956
Lubartów

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Okres

od 27 kwietnia 2007
do 27 kwietnia 2016

ŻyciorysEdytuj

W 1980 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w roku akademickim 1979/1980 pełnił funkcję prezesa SKNP UMCS[1]. Następnie został asystentem w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego tej uczelni. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1985, habilitował się w 1995.

Na Wydziale Prawa pracował w latach 1981–2006. Od 1993 prowadzi zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1995–2001. Od 2003 związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Pod jego kierunkiem w 2002 stopień naukowy doktora uzyskał Marek Dobrowolski[2].

W latach 1993–1996 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Senatu. Był też radcą orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym (1996–1999) i głównym specjalistą ds. legislacji w Kancelarii Sejmu (1999–2006). Od lutego do kwietnia 2007 wchodził w skład Rady Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów.

Był ekspertem i członkiem rady programowej Instytutu Sobieskiego. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Należy także m.in. do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Francuskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. W latach 2006–2011 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Sejmowego”, do marca 2016 był członkiem kolegium redakcyjnego tego czasopisma (został odwołany wraz ze wszystkimi członkami redakcji)[3].

Opublikował około 100 prac naukowych, w tym kilka pozycji książkowych dotyczących m.in. sądownictwa konstytucyjnego.

Wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 27 kwietnia 2007 większością 328 głosów, przy 45 głosach przeciw i głosach 4 wstrzymujących[4]. Jego kandydaturę zgłosiły kluby parlamentarne LPR oraz Samoobrony RP[5]. 8 maja tego samego roku złożył ślubowanie, obejmując urząd sędziego. Jego kadencja upłynęła 27 kwietnia 2016.

PrzypisyEdytuj

  1. Prezesi Koła. sknp.umcs.pl. [dostęp 2013-06-19].
  2. Dr hab. Marek Dobrowolski. kul.pl. [dostęp 2018-08-22].
  3. Cała redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana. „Żegnajcie przyjaciele konstytucjonaliści”. wyborcza.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-03-18].
  4. Głosowanie nad wyborem pana Mirosława Granata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. sejm.gov.pl. [dostęp 2013-06-19].
  5. Druk sejmowy nr 1637 – Kandydat na sędziego TK. sejm.gov.pl. [dostęp 2013-06-19].

BibliografiaEdytuj