Mirosław Sitarz

polski ksiądz katolicki i prawnik

Mirosław Sitarz (ur. 21 czerwca 1964 w Biłgoraju) – polski ksiądz katolicki, prawnik, kanonista, profesor nauk społecznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jego prorektor w kadencji 2020-2024[1].

Mirosław Sitarz
Data i miejsce urodzenia

21 czerwca 1964
Biłgoraj

Zawód, zajęcie

prawnik-kanonista, nauczyciel akademicki

Profesor nauk społecznych
Specjalność: prawo kanoniczne
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1998 – nauki prawne
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Habilitacja

2009 – nauki prawne
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Profesura

21 września 2020

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stanowisko

profesor

Prorektor ds. misji i administracji
Okres spraw.

2020–2024

Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Wykształcenie

edytuj

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, odbywając równocześnie studia na KUL, które ukończył w 1988 obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologii KUL. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Bolesława Pylaka. W latach 1992–1995 studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, które zakończył uzyskaniem tytułu magistra licencjata prawa kanonicznego. W 1998 uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2009 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Tytuł profesora nauk społecznych otrzymał 21 września 2020 roku. [2].

Praca organizacyjna i dydaktyczna

edytuj

W 1996 został zatrudniony w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL jako adiunkt. Od 1 października 2009 jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Został na tym stanowisku zastępcą ks. prof. Józefa Krukowskiego[2].

Redaktor naczelny czasopisma „Kościół i Prawo” i sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL[2].

W latach 1998–2004 był nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Sprawował tam w latach 1999–2001 funkcję prodziekana Wydziału Prawa. Z kolei w latach 2004–2008 był adiunktem na Wydziale Prawa Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, której jest od 2009 profesorem nadzwyczajnym[2]. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. (Nr 115.9.2020) nadał ks. Mirosławowi Sitarzowi tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne[3].

Z dniem 1 września 2020 został powołany na prorektora KUL ds. misji i administracji.

Wybrane publikacje

edytuj
  • Kolegium konsultorów w KPK/1983 i w partykularnym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999
  • Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 2004
  • Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008
  • Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie (red. nauk. wspólnie z Józefem Krukowskim i Henrykiem Stawniakiem), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015

Odznaczenia

edytuj

Przypisy

edytuj