Mistrzostwa Bułgarii w szachach

Mistrzostwa Bułgarii w szachach – rozgrywany corocznie (z nielicznymi wyjątkami) turniej szachowy, mający na celu wyłonienie najlepszych szachistów w Bułgarii. Pierwsze mistrzostwa mężczyzn odbyły się w 1933, natomiast kobiet – w 1951 roku. W 1973 r. mistrzostwa mężczyzn rozegrano dwukrotnie.

Lista medalistów

edytuj
Rok Mężczyźni Kobiety
1933[1]
 1. Georgi Geszew
 2. Jurij Toszew
 3. Kseni Atanasow
1934[2]
 1. Georgi Geszew
 2. Jurij Toszew
 3. Heinrich Max
1935[3]
 1. Georgi Geszew
 2. Najden Wojnow
 3. Kseni Atanasow
1936[4]
 1. Georgi Geszew
 2. Andrej Małczew
 3. Aleksandyr Kiprow
1937[5]
 1. Michaił Kantardżiew
 2. Żak Fransez
 3. Emił Karastojczew
1938[6]
 1. Aleksandyr Cwetkow
 2. Michaił Manołow
 3. Michaił Kantardżiew
1940[7]
 1. Aleksandyr Cwetkow
 2. Emił Karastojczew
 3. Aleksandyr Kiprow
1942[8]
 1. Jurij Toszew
 2. Paweł Bidew
 3. Weselin Popow
1943[9]
 1. Oleg Nejkirch
 2. Aleksandyr Cwetkow
 3. Dżordże Poljakow
1945[10]
 1. Aleksandyr Cwetkow
 2. Andrej Małczew
 3. Krystiu Dimitrow
1946[11]
 1. Petyr Petrow
 2. Weselin Popow
 3. Oleg Nejkirch
1947[12]
 1. Kamen Piskow
  Jurij Toszew
 2. Emił Karastojczew
1948[13]
 1. Oleg Nejkirch
  Aleksandyr Cwetkow
 2. Emił Karastojczew
1949[14]
 1. Krystiu Dimitrow
 2. Paweł Iwanow
 3. Kamen Piskow
1950[15]
 1. Aleksandyr Cwetkow
 2. Oleg Nejkirch
 3. Emił Karastojczew
1951[16]
 1. Aleksandyr Cwetkow
 2. Miłko Bobocow
 3. Nikołaj Minew
 1. Antonia Iwanowa
 2. Wenka Asenowa
 3. Paunka Todorowa
1952[17]
 1. Zdrawko Milew
 2. Aleksandyr Cwetkow
 3. Radko Bobekow
 1. Antonia Iwanowa
 2. ?
 3. Paunka Todorowa
1953[18]
 1. Nikołaj Minew
 2. Oleg Nejkirch
 3. Atanas Kołarow
 1. Wenka Asenowa
 2. Antonia Iwanowa
 3. Kalinka Karamanowa
1954[19]
 1. Nikoła Pydewski
 2. Ewgeni Jakowlew
 3. Zdrawko Milew
 1. Antonia Iwanowa
 2. ?
 3. Paunka Todorowa
1955[20]
 1. Nikoła Pydewski
 2. Atanas Kołarow
 3. Miłko Bobocow
 1. Paunka Todorowa
 2. ?
 3. ?
1956 nie rozegrano
 1. Wenka Asenowa
 2. ?
 3. ?
1957[21]
 1. Oleg Nejkirch
 2. Atanas Kołarow
 3. Nikołaj Minew
 1. Antonia Iwanowa
 2. Margarita Dimowa
  Łałka Petrowa
1958[22]
 1. Miłko Bobocow
 2. Atanas Kołarow
 3. Zdrawko Milew
 1. Antonia Iwanowa
 2. ?
 3. ?
1959[23]
 1. Władilen Popow
 2. Miłko Bobocow
 3. Ljuben Popow
nie rozegrano
1960[24]
 1. Zdrawko Milew
 2. Miłko Bobocow
 3. Oleg Nejkirch
 1. Wenka Asenowa
 2. Antonia Iwanowa
 3. Ewelina Trojanska
1961[25]
 1. Zdrawko Milew
 2. Nikołaj Minew
 3. Oleg Nejkirch
 1. Wenka Asenowa
 2. Paunka Todorowa
 3. Margarita Dimowa
  Liliana Bonewa
1962[26]
 1. Nikoła Pydewski
 2. Georgi Tringow
 3. Ljuben Popow
 1. Wenka Asenowa
 2. Antonia Iwanowa
  Liliana Bonewa
1963[27]
 1. Georgi Tringow
 2. Nikołaj Minew
 3. Ljuben Popow
 1. Wenka Asenowa
 2. ?
 3. Paunka Todorowa
  Liliana Bonewa
  Antonina Kuzmanowa
1964[28]
 1. Nikoła Pydewski
 2. Atanas Kołarow
 3. Nikoła Spiridonow
 1. Paunka Todorowa
 2. Ewelina Trojanska
 3. Weliczka Nikołowa
1965[29]
 1. Nikołaj Minew
 2. Iwan Radułow
 3. Ljuben Spasow
 1. Wenka Asenowa
 2. ?
 3. Ewelina Trojanska
1966[30]
 1. Nikołaj Minew
 2. Miłko Bobocow
 3. Georgi Tringow
 1. Wenka Asenowa
 2. Ewelina Trojanska
 3. ?
1967/68[31]
 1. Pejczo Peew
 2. Iwan Radułow
 3. Miłko Bobocow
 1. Antonia Iwanowa
 2. Ewelina Trojanska
 3. Kalinka Karamanowa
  Margarita Dimowa
1968 nie rozegrano
 1. Antonina Georgiewa
 2. ?
 3. Wesmina Szikowa
  Ewelina Trojanska
1969[32]
 1. Nikoła Spiridonow
 2. Iwan Radułow
 3. Nikoła Pydewski
 1. Wenka Asenowa
 2. Ewelina Trojanska
 3. Wesmina Szikowa
  Neli Michajłowa
1970[33]
 1. Ljuben Popow
 2. Atanas Kołarow
 3. Nino Kirow
 1. Antonina Georgiewa
 2. Paunka Todorowa
 3. Wesmina Szikowa
1971[34]
 1. Iwan Radułow
 2. Pejczo Peew
 3. Ljuben Popow
 1. Antonina Georgiewa
 2. ?
 3. Wesmina Szikowa
  Aljana Briczikowa
1972[35]
 1. Sarkis Boghosjan
 2. Iwan Radułow
 3. Miłko Bobocow
 1. Wesmina Szikowa
 2. Borisława Borisowa
 3. ?
1973[36]
 1. Ewgeni Ermenkow
 2. Nikołaj Radew
 3. Petyr Arnaudow
 1. Ewelina Trojanska
 2. Weliczka Krumowa
 3. Wesmina Szikowa
1973[37]
 1. Nino Kirow
 2. Iwan Radułow
 3. Ljuben Spasow
1974[38]
 1. Iwan Radułow
 2. Nikoła Pydewski
 3. Ewgeni Ermenkow
 1. Tatiana Lemaczko
 2. Antonina Georgiewa
 3. ?
1975[39]
 1. Ewgeni Ermenkow
 2. Nikoła Spiridonow
 3. Nikołaj Radew
 1. Tatiana Lemaczko
 2. Wenka Asenowa
 3. Borisława Borisowa
1976[40]
 1. Ewgeni Ermenkow
 2. Nino Kirow
 3. Iwan Radułow
 1. Borisława Borisowa
 2. Weliczka Krumowa
 3. Anżeł Taszczian
1977[41]
 1. Iwan Radułow
 2. Wencisław Inkiow
 3. Ewgeni Ermenkow
 1. Antonina Georgiewa
 2. Borisława Borisowa
 3. Wesmina Szikowa
1978[42]
 1. Nino Kirow
 2. Petyr Welikow
 3. Dimityr Donczew
 1. Tatiana Lemaczko
 2. Wesmina Szikowa
 3. Łozana Nestorowa
  Weliczka Krumowa
1979[43]
 1. Ewgeni Ermenkow
 2. Krum Georgiew
 3. Petyr Welikow
 1. Tatiana Lemaczko
 2. Wenka Asenowa
 3. Rumiana Goczewa
1980[44]
 1. Iwan Radułow
 2. Wencisław Inkiow
 3. Krum Georgiew
 1. Rumiana Goczewa
 2. ?
 3. Pawlina Czilingirowa
1981[45]
 1. Georgi Tringow
 2. Dimityr Donczew
 3. Wencisław Inkiow
 1. Tatiana Lemaczko
 2. Pawlina Czilingirowa
 3. ?
1982[46]
 1. Wencisław Inkiow
 2. Walentin Łukow
 3. Nikoła Spiridonow
 1. Rumiana Goczewa
  Margarita Wojska
 2. Emilia Złatanowa
  Wesmina Szikowa
  Stefka Sawowa
1983[47]
 1. Dimityr Donczew
 2. Silwio Danaiłow
 3. Zachari Zachariew
 1. Margarita Wojska
 2. ?
 3. Stefka Sawowa
1984[48]
 1. Kirił Georgiew
 2. Wencisław Inkiow
 3. Bogomił Andonow
 1. Rumiana Goczewa
  Margarita Wojska
 2. Wesmina Szikowa
1985[49]
 1. Georgi Tringow
 2. Dimityr Donczew
 3. Jordan Grigorow
 1. Marlen Petrowa
 2. Rozalina Witanowa
 3. Wesmina Szikowa
1986[50]
 1. Kirił Georgiew
 2. Ewgeni Ermenkow
 3. Jordan Grigorow
 1. Stefka Sawowa
 2. Margarita Wojska
 3. Pawlina Czilingirowa
1987
 1. Petyr Welikow
 2. ?
 3. ?
 1. Rumiana Goczewa
 2. Wera Pejczewa
 3. Marlen Petrowa
1988[51]
 1. Dimityr Donczew
 2. Kirił Georgiew
 3. Semko Semkow
 1. Rużka Genowa
 2. Stefka Sawowa
 3. Margarita Wojska
1989
 1. Kirił Georgiew
 2. Wencisław Inkiow
 3. Kirił Ninow
 1. Rumiana Goczewa
 2. Wera Pejczewa
 3. Pawlina Czilingirowa
1990
 1. Wasił Spasow
 2. ?
 3. ?
 1. Wera Pejczewa
 2. Sylwia Aleksiewa
 3. Pawlina Czilingirowa
1991
 1. Boris Czatałbaszew
 2. Atanas Kurtenkow
 3. ?
 1. Rumiana Goczewa
 2. Maja Koen
 3. ?
1992
 1. Atanas Kolew
 2. Ewgeni Ermenkow
 3. Krum Georgiew
 1. Maja Koen
 2. Sylwia Aleksiewa
 3. Marija Wełczewa
1993
 1. Petyr Genow
 2. ?
 3. ?
 1. Pawlina Czilingirowa
 2. Margarita Wojska
 3. Marija Wełczewa
1994
 1. Aleksandyr Dełczew
 2. Dimityr Donczew
 3. Atanas Kolew
 1. Maja Koen
 2. Margarita Wojska
 3. Marija Wełczewa
1995
 1. Władimir Georgiew
 2. ?
 3. ?
 1. Antoaneta Stefanowa
 2. Sylwia Aleksiewa
 3. Marija Wełczewa
1996
 1. Aleksandyr Dełczew
 2. ?
 3. ?
 1. Marija Wełczewa
 2. ?
 3. ?
1997
 1. Wasił Spasow
 2. ?
 3. Żiwko Bratanow
 1. Marija Wełczewa
 2. ?
 3. ?
1998
 1. Boris Czatałbaszew
 2. Todor Todorow
 3. Iwajło Papazow
 1. Margarita Wojska
 2. ?
 3. Galina Dojkowa (3-4)
1999[52]
 1. Petyr Genow
 2. Wasił Spasow
 3. Władimir Georgiew
 1. Marija Wełczewa
 2. Dimitrinka Bratimirowa
 3. Tatiana Płaczkinowa
2000[53]
 1. Wasił Spasow
 2. Ewgeni Janew
 3. Żiwko Bratanow
 1. Marija Wełczewa
 2. Emilia Dżingarowa
 3. Tatiana Płaczkinowa
2001[54]
 1. Aleksandyr Dełczew
 2. Boris Czatałbaszew
 3. Marijan Petrow
 1. Marija Wełczewa
 2. Ljubka Genowa
 3. Margarita Wojska
2002[55]
 1. Marijan Petrow
 2. Krum Georgiew
 3. Julian Radulski
 1. Margarita Wojska
 2. Sylwia Aleksiewa
 3. Emilia Dżingarowa
2003[56]
 1. Wasił Spasow
 2. Krum Georgiew
 3. Petyr Genow
 1. Margarita Wojska
 2. Emilia Dżingarowa
 3. Rużka Genowa
2004[57]
 1. Iwan Czeparinow
 2. Boris Czatałbaszew
 3. Julian Radulski
 1. Margarita Wojska
 2. Emilia Dżingarowa
 3. Pawlina Czilingirowa
2005[58]
 1. Iwan Czeparinow
 2. Nikołaj Ninow
 3. Dejan Bożkow
 1. Ljubka Genowa
 2. Stefka Sawowa
 3. Margarita Wojska
2006[59]
 1. Walentin Jotow
 2. Krasimir Rusew
 3. Władimir Dimitrow
 1. Margarita Wojska
 2. Emilia Dżingarowa
 3. Pawlina Czilingirowa
2007[60]
 1. Boris Czatałbaszew
 2. Momcził Nikołow
 3. Petyr Genow
 1. Margarita Wojska
 2. Pawlina Czilingirowa
 3. Ljubka Genowa
2008[61]
 1. Wasił Spasow
 2. Milen Wasilew
 3. Krasimir Rusew
 1. Elica Raewa
 2. Marija Wełczewa
 3. Iwa Widenowa
2009[62]
 1. Dejan Bożkow
 2. Boris Czatałbaszew
 3. Momcził Nikołow
 1. Margarita Wojska
 2. Ljubka Genowa
 3. Iwa Widenowa
2010[63][64]
 1. Boris Czatałbaszew
 2. Kirił Georgiew
 3. Walentin Jotow
 1. Margarita Wojska
 2. Adriana Nikołowa
 3. Iwa Widenowa
2011[65][66]
 1. Julian Radułski
 2. Aleksandyr Dełczew
 3. Momcził Nikołow
 1. Adriana Nikołowa
 2. Elica Raewa
 3. Emilia Dżingarowa
2012[67][68]
 1. Iwan Czeparinow
 2. Krasimir Rusew
 3. Wasił Spasow
 1. Iwa Widenowa
 2. Elica Raewa
 3. Cweta Gałunowa
2013[69][70]
 1. Kirił Georgiew
 2. Iwajło Enczew
 3. Momcził Nikołow
 1. Iwa Widenowa
 2. Elica Raewa
 3. Simoneta Iwanowa
2014[71]
 1. Kirił Georgiew
 2. Iwan Czeparinow
 3. Atanas Kolew
 1. Iwa Widenowa
 2. Elica Raewa
 3. Adriana Nikołowa

Przypisy

edytuj
 1. Bulgarian Championship 1933
 2. Bulgarian Championship 1934
 3. Bulgarian Championship 1935
 4. Bulgarian Championship 1936
 5. Bulgarian Championship 1937
 6. Bulgarian Championship 1938
 7. Bulgarian Championship 1940
 8. Bulgarian Championship 1942
 9. Bulgarian Championship 1943
 10. Bulgarian Championship 1945
 11. Bulgarian Championship 1946
 12. Bulgarian Championship 1947
 13. Bulgarian Championship 1948
 14. Bulgarian Championship 1949
 15. Bulgarian Championship 1950
 16. Bulgarian Championship 1951
 17. Bulgarian Championship 1952
 18. Bulgarian Championship 1953
 19. Bulgarian Championship 1954
 20. Bulgarian Championship 1955
 21. Bulgarian Championship 1957
 22. Bulgarian Championship 1958
 23. Bulgarian Championship 1959
 24. Bulgarian Championship 1960
 25. Bulgarian Championship 1961
 26. Bulgarian Championship 1962
 27. Bulgarian Championship 1963
 28. Bulgarian Championship 1964
 29. Bulgarian Championship 1965
 30. Bulgarian Championship 1966
 31. Bulgarian Championship 1967
 32. Bulgarian Championship 1969
 33. Bulgarian Championship 1970
 34. Bulgarian Championship 1971
 35. Bulgarian Championship 1972
 36. Bulgarian Championship 1973 (1)
 37. Bulgarian Championship 1973 (2)
 38. Bulgarian Championship 1974
 39. Bulgarian Championship 1975
 40. Bulgarian Championship 1976
 41. Bulgarian Championship 1977
 42. Bulgarian Championship 1978
 43. Bulgarian Championship 1977
 44. Bulgarian championship 1980
 45. Bulgarian championship 1981
 46. Bulgarian Championship 1982
 47. Bulgarian Championship 1983
 48. Bulgarian Championship 1984
 49. Bulgarian Championship 1985
 50. Bulgarian Championship 1986
 51. Bulgarian Championship 1988
 52. в.Черно море, бр.218 от 25.05.1999. [dostęp 2010-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-20)].
 53. в.Черно море, бр.723 от 22.05.2000
 54. Bulgarian Championship 2001
 55. Bulgarian Championship 2002
 56. Bulgarian Championship 2003
 57. Bulgarian Championship 2004
 58. Bulgarian Championship 2005
 59. Bulgarian Championship 2006
 60. Bulgarian Championship 2007
 61. Bulgarian Championship 2008
 62. Bulgarian Championship 2009
 63. Bulgarian Championship 2010
 64. Bulgarian Championship 2010
 65. Bulgarian Championship 2011. [dostęp 2012-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-10)].
 66. Bulgarian Championship 2011. [dostęp 2012-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-10)].
 67. Bulgarian Championship 2012. [dostęp 2012-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-10)].
 68. Bulgarian Championship 2012. [dostęp 2012-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-10)].
 69. Bulgarian Individual Chess Championship 2013
 70. 62 Държавно индивидуално първенство за жени-финал
 71. Kiril Georgiev and Iva Videnova national champions again

Bibliografia

edytuj