Mnożenie przez skalar

Ilustracja mnożenia wektora przez skalar (w ciele charakterystyki różnej od 2).

Mnożenie przez skalar – jedno z działań dwuargumentowych definiujących przestrzeń liniową w algebrze liniowej (lub ogólniej: moduł w algebrze ogólnej). Mnożenia wektora przez skalar dającego w wyniku wektor nie należy mylić z iloczynem skalarnym (nazywanym niekiedy iloczynem wewnętrznym) dwóch wektorów dającym w wyniku skalar.

Intuicją geometryczną stojącą za tym działaniem jest mnożenie wektora rzeczywistej przestrzeni euklidesowej przez dodatnią liczbę rzeczywistą, które polega na pomnożeniu długości tego wektora przez tę liczbę. Słowo „skalar[1] urobiono od czynności: skalar służy do skalowania, czyli „rozciągania” czy „ściskania” (tzn. jednokładnościowego przekształcania wektorów o wartość bezwzględną skalara z zachowaniem zwrotu, tzn. porządku, gdy jest on dodatni i odwróceniu w przeciwnym przypadku). W ogólności jednak interpretacja ta może być zwodnicza, np. w ciałach skończonych, które nie są uporządkowane liniowo (przez brak porządku w ciele nie można mówić o „powiększaniu” lub „zmniejszaniu” długości wektorów).

DefinicjaEdytuj

Osobne artykuły: przestrzeń liniowaciało.

Niech   będzie przestrzenią liniową nad ciałem   elementy przestrzeni nazywane będą wektorami (i oznaczane pismem pogrubionym), a elementy ciała nazywane będą skalarami (i oznaczane pismem pochyłym). Działanie mnożenia wektora z   przez skalar z   definiuje się jako funkcję   która przekształca parę skalar-wektor   w wektor   zgodnie z poniższymi aksjomatami:

 • lewo- i prawostronna rozdzielność względem dodawania wektorów,
   
   
 • łączność,
   
 • zgodność z elementem neutralnym   mnożenia z ciała („zachowanie zwrotu”),
   

Własności, przykłady, uogólnieniaEdytuj

Z powyższych aksjomatów wynikają m.in. następujące własności:

 • zgodność elementów neutralnych ciała   i przestrzeni liniowej   (zob. wektor zerowy),
   
 • zgodność elementów przeciwnych przestrzeni liniowej i ciała („zmiana zwrotu”),
   

W szczególnym przypadku za   można wziąć samo   i przyjąć jako mnożenie przez skalar mnożenie z ciała. Jeśli   jest przestrzenią współrzędnych   to mnożenie przez skalar jest określone po współrzędnych. Macierze ustalonego typu tworzą przestrzeń liniową z ich dodawaniem i mnożeniem przez skalar, zob. mnożenie macierzy przez skalar. Jeśli   oznacza ciało liczb zespolonych, to mnożenie przez skalar jest złożeniem jednokładności o współczynniku równym modułowi i obrotu wektora o kąt równy argumentowi tego skalara (zob. płaszczyzna zespolona).

W ogólności mnożenie przez skalar można postrzegać jako zewnętrzne działanie dwuargumentowe lub działanie ciała na przestrzeni liniowej. Wychodząc z tego punktu widzenia można uogólnić ideę skalowania: jeśli   jest pierścieniem przemiennym; wówczas konstrukcję   analogiczną do przestrzeni liniowej nazywa się modułem nad   Założenia dotyczące struktury na zbiorze skalarów można dalej osłabiać:   może być półpierścieniem (przemiennym), lecz wtedy nie można mówić o elementach przeciwnych; jeśli   jest strukturą nieprzemienną, to należy zwracać uwagę na kolejność mnożonych elementów.

Struktury algebraiczne, w których zdefiniowano pewien rodzaj mnożenia przez skalar, to m.in. algebry nad ciałem, algebry nad pierścieniem, pierścienie grupowe, czy algebry grupowe (tj. przestrzenie liniowe i moduły wolne z mnożeniem elementów; być może przemiennym). Wiele z powyższych przypadków obejmuje pojęcie grupy z operatorami

PrzypisyEdytuj

 1. Łac. scalar, od późnołac. scala, „schody, drabina”, od łac. scalae, l.mn. „schody, szczeble, drabina”; spokr. z łac. scandere, „wspinać się” i dalej ze średnioirl. sceinnid, „wyskakuje” oraz sans. skandati, „skacze”.