Mołnia 8K78-3

Mołnia 8K72-3 − ostatni, trzeci człon radzieckich rakiet nośnych Mołnia 8K78 i jej modyfikacji, Mołnia 8K78/E6. Wystrzelono 24 sztuki tego członu, w tym w 12 przypadkach doszło do awarii, co kwalifikuje Mołnię 8K72-3 jako najbardziej zawodny ze stopni wymienionych rakiet.

Mołnia 8K78-3
Producent ZSRR
Człon rakiet Mołnia 8K78, Mołnia 8K78/E6
Materiały napędowe nafta i ciekły tlen
Rok pierwszego startu 1960
Rok ostatniego startu 1965
Koszt jednostkowy 3 mln USD
Osiągi
Siła ciągu przy starcie 65,41 kN
Impuls właściwy w próżni 340 s
Maks. czas działania 192 s
Wymiary
Długość 2,84 m
Średnica 2,56 m
Rozpiętość 2,56 m
Masa pustego 1 080 kg
Masa maksymalna 5 100 kg
Silniki
Silnik 1. 1 x S1.5400