Moc pozorna

wielkość fizyczna

Moc pozorna (S, VA) – wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:

gdzie:

wartości skuteczne napięcia i natężenia prądu.

Związki z innymi wielkościami elektrycznymi edytuj

Dla napięcia sinusoidalnego:

 

Moc pozorna jest związana z mocą czynną i bierną prądu elektrycznego pobieranego przez odbiornik ze źródła:

 

Związek z impedancją:

 

Związek z admitancją:

 

Gdzie:

  – wartości szczytowe napięcia i natężenia prądu sinusoidalnie zmiennego,
  – moduł impedancji,
  – moduł admitancji,
 moc czynna,
 moc bierna,

Jako moc znamionowa edytuj

Moc pozorna podawana jest jako moc znamionowa generatorów, transformatorów i innych urządzeń wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną prądu przemiennego.

Jednostka edytuj

W elektroenergetyce najczęściej operuje się jednostką MVA (megawoltamper) równą 106 VA.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj