Modula-2

język programowania
(Przekierowano z Modula 2)

Modula 2język programowania wysokiego poziomu stworzony przez Niklausa Wirtha.

Historia edytuj

Język Modula 2 stworzony został podczas prac badawczych w Instytucie Informatyki Politechniki w Zurichu. Prace nad językiem rozpoczęto w 1977 r., a ich efektem była pierwsza implementacja tego języka zrealizowana w 1979 r. na komputerze PDP-11. Definicja języka opublikowana została w 1980 r.

Język wywodzi się z Pascala i Moduli. Zawiera w sobie wszystkie mechanizmy Pascala oraz rozszerzenia o ważne pojęcia modułu i mechanizmy wieloprogramowości. Składnię języka oparto na składni Moduli (po zrealizowaniu Moduli 2 i innych, język Modula czasem określano – dla jednoznaczności – jako Modula 1). Należy podkreślić, że kolejne cyfry nie oznaczają kolejnych wersji rozwojowych, lecz osobne języki budowane na tych samych wzorcach, lecz o różniących się założeniach i przeznaczeniu.

Składnia edytuj

Każdy program składa się z modułu lub wielu modułów. Moduły zewnętrzne mogą być kompilowane niezależnie. Moduły mogą być zgłębione w innych modułach. Moduł ma postać:

 pre MODULE nazwa;
  listy_importowe
  deklaracje
 BEGIN
  instrukcje
 END nazwa.

Moduły dzielą się na:

 • moduły programu
 • moduły definiujące : pre=DEFINITION
 • moduły implementujące : pre=IMPLEMENTATION

Instrukcja IMPORT listy_importowej pozwala importować obiekty z innych modułów. Do udostępniania własnych obiektów służy instrukcja EXPORT.
Obiekt nie jest tu używany w sensie projektowania obiektowego.

Język wyposażony został w instrukcje strukturalne wzorowane na instrukcjach Pascala z pewnymi rozszerzeniami. Zasadnicza różnica, wywodząca się z Moduli 1, to słowo kluczowe END zamykające każdą instrukcję strukturalną, co eliminuje konieczność stosowana instrukcji grupującej (jak begin…end w Pascalu, czy {…} w języku C). Ponadto rozszerzono postać instrukcji IF i FOR oraz wprowadzono instrukcję pętli LOOP dla programowania współbieżnego.

 IF w1 THEN si1
 [ELSIF w2 THEN si2
 [ELSIF w3 THEN si3]]
 [ELSE si-else]
 END
 CASE wyr OF
 w1 : si1 |
 [w2 : si2 [ |
 …]]
 [ELSE si_else]
 END
 WHILE w DO
  si
 END
 REPEAT
  si
 UNTIL w
 FOR i:=w TO w2 [BY w3] DO
  si
 END
 LOOP
  si
 END

Współbieżność edytuj

Język Modula 2 udostępnia mechanizmy do programowania procesów współbieżnych – zarówno procesów:

 • luźno związanych (ang. loosely coupled), jak i
 • silnie związanych (ang. tightly coupled).

W Moduli 2 mechanizmy współbieżności oparto o rozwiązania znane z języków Modula i Concurrent Pascal. Komunikacja między procesami odbywa się za pomocą zmiennych współdzielonych i sygnałów.

Inne właściwości edytuj

W języku wprowadzono również dla potrzeb programowania systemowego mechanizmy niskiego poziomu pozwalające na ominięcie reguł związanych ze ścisłą kontrolą typów obowiązującą w tym języku.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj