Modulacja fazy

Modulacja fazy (ang. Phase Modulation, PM) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmianę jej chwilowej fazy, w zależności od sygnału wejściowego.

Modulacja fazy sygnału analogowego

Modulacja fazy jest rzadko używana w systemach analogowych, gdyż modulacja częstotliwości (FM) pozwala na zastosowanie prostszych modulatorów i demodulatorów sygnału. Sygnał modulowany fazowo można przekształcić na sygnał modulowany częstotliwościowo i w ten sposób dokonuje się zazwyczaj demodulacji PM. Modulacja fazy jest natomiast szeroko stosowana w transmisji cyfrowej i nosi nazwę kluczowania fazy (PSK).

TeoriaEdytuj

Sygnał modulujący o amplitudzie M, częstości   i fazie początkowej   określony jest wzorem:

 

a falę nośną, która jest modulowana opisuje wzór:

 

Modulowany przebieg określony jest wzorem:

 

gdzie poprzez   oznaczona jest modulująca faza.

Zobacz teżEdytuj