Modus (czasopismo)

Modus. Prace z historii sztuki – czasopismo Instytutu Historii Sztuki UJ.

Modus. Prace z historii sztuki
Częstotliwość

rocznik

Wydawca

Instytut Historii Sztuki UJ

Pierwszy numer

1999

Redaktor naczelny

Andrzej Betlej

Strona internetowa

Czasopismo powstało w 1999 jako kontynuacja wydawanych poprzednio rocznika "Zeszyty Naukowe UJ. Prace z historii sztuki". Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był Wojciech Bałus. Od 2012 funkcję redaktora pełni Andrzej Betlej. Ukazało się 14 tomów czasopisma. Zawartość (t. 1-13) dostępna jest on-line na stronie internetowej czasopisma.

Skład Rady Naukowej (1999-2012): prof. dr hab. Wojciech Bałus, dr hab. Andrzej Betlej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Jerzy Gadomski, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, prof. dr hab. Piotr Krasny, prof. dr hab. Adam Małkiewicz, prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, dr hab. Marek Walczak, dr hab. Marek Zgórniak, prof. dr hab. Klementyna Żurowska.

Skład Rady Naukowej (2012-): prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. Milena Bartlová, dr hab. Andrzej Betlej, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, dr hab. Marek Walczak.

Linki zewnętrzneEdytuj