Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji. Wpływa ona na jego właściwości chemiczne i fizyczne, stabilność i aktywność, a zatem na jego funkcjowanie.

Procesy wykorzystywane przez organizmy do modyfikowania białek to, między innymi:

BibliografiaEdytuj