Moment skręcający

Moment skręcającymoment pary sił, którego wektor jest równoległy do osi elementu skręcanego, najczęściej pręta lub wału.

O wielkości skręcenia (na jednostkę długości pręta) wywołanego przez dany moment skręcający decydują:

Moment skręcający pary sił leżących w płaszczyźnie prostopadłej do osi pręta, o wartości odległych od siebie o określa wzór: