Monarchia

ustrój lub państwo o takim ustroju, gdzie władza sprawowana jest przez dożywotnio urzędującego monarchę

Monarchia (łac. monarchia, ze stgr. μοναρχία, monarchía „jedynowładztwo”, od μόναρχος „jedyny władca”, od μόνος monos „jeden” i ἀρχός archós „początek”[1]) – ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie niewybieraną w sposób republikański głową państwa jest jedna osoba, nazywana monarchą. Obecnie monarcha sprawuje władzę zazwyczaj dożywotnio (z wyjątkiem Andory, Malezji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Jego funkcja jest często dziedziczna (z wyjątkiem monarchii elekcyjnych) i zwykle jego stanowisko jest nieusuwalne. Obecnie w wielu państwach z takowym ustrojem politycznym monarcha pełni jedynie funkcje reprezentacyjne. Kierowanie przez niego polityką jest znikome lub żadne.

Historia ustrojuEdytuj

 
Król Salomon, starożytny monarcha Izraela

W pierwszych wspólnotach plemiennych nie istniała hierarchia, która (wśród ludów europejskich) pojawiła się pod koniec demokracji wojennej, a na Bliskim Wschodzie przed powstaniem pierwszych cywilizacji.

W początkach starożytności monarcha zyskał praktycznie nieograniczoną władzę (w ustroju despotycznym), w niektórych krajach był uznawany za boga lub półboga (faraon, august), niekiedy miał pozostawać w łączności z bóstwami.

W średniowieczu powstały nowe, feudalne formy monarchii: patrymonialna oraz stanowa. Uzasadnieniem władzy monarchów było jej pochodzenie od Boga, stąd ich pozycja była teoretycznie niepodważalna. Byli suzerenami, jednak nie zawsze mogli wyegzekwować swą władzę i ich wpływ został ograniczony. Powstawały pierwsze parlamenty (tym samym monarchie parlamentarne).

Od XV wieku w Europie zachodniej ponownie wzrosło znaczenie monarchy, do władzy prawie nieograniczonej lub nieograniczonej, czyli absolutnej. Monarchia absolutna Ludwika XIV była wzorem dla innych monarchów Europy, szczególnie Prus, Rosji i Szwecji.

Rozwój przemysłu i handlu, wzrost pozycji burżuazji i klasy średniej, rewolucja francuska (1789-1799) doprowadziły do upadku absolutyzmu. Narodził się pogląd, że suwerenem jest społeczeństwo, które ma prawo powoływać i odwoływać sprawujących władzę.

Ta sytuacja, wsparta przez powstanie Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776), wymusiła ograniczenia praw monarchy. Doprowadziło to do powstania pierwszych monarchii konstytucyjnych (Francja, Rzeczpospolita Obojga Narodów), gdzie król był zwierzchnikiem administracji.

Nieco inna sytuacja miała miejsce w Anglii, a następnie w Wielkiej Brytanii. Ustrój panujący w tym kraju określa się mianem monarchii parlamentarnej.

Upadek wielu monarchii nastąpił po I wojnie światowej. Nowo powstałe państwa (Czechosłowacja, Polska itd.) wybrały ustrój republikański, w wielu krajach obalano monarchie, zastępując je republikami (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja).

Nazwy monarchiiEdytuj

Od kręgu kulturowego oraz religii zależy nazewnictwo monarchii. Chrześcijańskie monarchie były m.in. cesarstwami, królestwami, księstwami (nazwy tworzono od tytułu monarsze, w tym od tytułów szlacheckich) czy carstwami. Islamskie monarchie są sułtanatami, zapożyczają nazwy europejskie, np. Królestwo Maroka. W Azji funkcjonowały także nazwy chanatu i kaganatu. Na Dalekim Wschodzie najważniejszymi monarchiami były cesarstwa w Indiach, Chinach i istniejące do dziś Cesarstwo Japonii.

Sukcesja tronuEdytuj

 
pocztówka-monarchowie panujący w 1908 r.
Osobny artykuł: sukcesja tronu.

Zazwyczaj monarchie są dziedziczne, tzn. po śmierci władcy tron obejmuje jedno z jego dzieci. W Europie początkowo był to najstarszy syn monarchy, później dopuszczano również córki (por. Jadwiga Andegaweńska, sankcja pragmatyczna). Czasem jednak zdarzało się, że monarcha umierał bezdzietnie, wówczas władzę mogła objąć osoba spokrewniona, niebędąca zstępnym. Czasem następcę monarcha mógł wyznaczyć na podstawie czynności prawnej: testamentem lub zawierając układ o przeżycie.

Zdarzało się, że sprawa sukcesji była niejasna, gdy wiele osób jednocześnie dowodziło swoich praw do tronu. Z tego powodu wybuchały wojny, np. wojna o sukcesję austriacką, wojna o sukcesję hiszpańską oraz wojna o sukcesję polską.

Niektóre państwa były monarchiami elekcyjnymi, tzn. takimi, gdzie monarchą zostawała osoba wybrana przez elektorów. Przykładem historycznych monarchii elekcyjnych mogą być takie państwa, jak Państwo Kościelne, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a obecnie Watykan.

Obecne monarchie (stan na rok 2021)Edytuj

Byłe monarchieEdytuj

Poniżej podano wykaz współcześnie istniejących państw, które w okresie nowożytnym były monarchiami.

Państwo Typ monarchii Data zniesienia Ostatni monarcha Pretendent do tronu
Afganistan królestwo 17 lipca 1973 Muhammad Zahir Chan Ahmed Szah Chan
Afryka Środkowa cesarstwo 20 września 1979 Jean-Bédel Bokassa Jean-Bédel Georges Bokassa
Albania królestwo 7 kwietnia 1939 Zogu I Leka II
Austria cesarstwo 11 listopada 1918[a] Karol I Karol Tomasz Habsburg
Birma królestwo 29 listopada 1885 Thibaw Taw Phaya
Brazylia cesarstwo 15 listopada 1889 Piotr II Ludwik I
Bułgaria carstwo 15 września 1946 Symeon II tenże
premier Bułgarii 2001–2005
Burundi królestwo 28 listopada 1966 Ntare V Estera I
Chiny cesarstwo 22 marca 1916 Yuan Shikai
Czarnogóra królestwo 26 listopada 1918[b] Mikołaj I 1) Mikołaj II[c], 2) Aleksander I[d]
Czechy królestwo 28 października 1918[e] Karol III Habsburg Karol Habsburg
Egipt królestwo 23 lipca 1952 Fuad II tenże
Etiopia cesarstwo 12 marca 1975 Haile Selassie I Zera Yacob Amha Selassie
Finlandia królestwo 14 grudnia 1918 Väinö I 1) Henryk Donat, 2) Maria I
Francja cesarstwo 4 września 1870 Napoleon III 1) Jan III 2) Henryk VI 3) Ludwik XX
Grecja królestwo 8 grudnia 1974 Konstantyn II tenże
Haiti cesarstwo 1859 Faustyn
Irak królestwo 14 lipca 1958 Fajsal II Ra'ad bin Zeid
Iran cesarstwo 1 kwietnia 1979 Mohammad Reza Pahlawi Cyrus Reza Pahlawi
Jemen królestwo 26 września 1962 Muhammad al-Badr Ageel bin Muhammad al-Badr
Laos królestwo 2 grudnia 1975 Savang Vatthana Soulivong Savang
Libia królestwo 1 września 1969 Idrys I Mohammed El Senussi
Litwa królestwo 2 listopada 1918 Mendog II Wilhelm Urach
Meksyk cesarstwo 1867 Maksymilian I Karol Habsburg
Nepal królestwo 28 maja 2008 Gyanendra Bir Bikram Shah Dev tenże
Niemcy cesarstwo 18 listopada 1918 Wilhelm II Jerzy Fryderyk
Polska
Polska

Polska i Litwa

królestwo
królestwo

królestwo i wielkie księstwo

14 listopada 1918
25 stycznia 1831

25 listopada 1795

Rada Regencyjna
Mikołaj I

Stanisław August Poniatowski

Portugalia królestwo 4 października 1910 Manuel II Edward III Pius
Rosja cesarstwo 16 marca 1917 Michał II Romanow[f] Jerzy Michajłowicz Romanow
Rumunia królestwo 30 grudnia 1947 Michał I Małgorzata (strażniczka korony)

Karol III

Rwanda królestwo 28 stycznia 1961 Kigeli V Yuhi VI
Serbia królestwo 1945 Piotr II Karadziordziewić Aleksander Karadziordziewić
Tunezja królestwo 25 lipca 1957 Muhammad VIII Muhammad X Bey
Imperium Osmańskie (Turcja) sułtanat 1 listopada 1922 Mehmed VI Bajazyd (III) Osman
Tybet teokracja 1950 Dalajlama XIV tenże
Węgry królestwo 16 listopada 1918[g], 1 lutego 1946[h] Karol IV[i] Karol Tomasz Habsburg
Wietnam cesarstwo 26 października 1955 Bảo Đại Bảo Ân
Włochy królestwo 12 czerwca 1946 Humbert II Wiktor Emanuel (IV)

Żyjący byli monarchowieEdytuj

Portret Były
monarcha
Państwo Tytuł Dynastia Data urodzenia Lata panowania Przyczyna ustania mandatu
  Gyanendra   Nepal król Szah 7 lipca 1947 1950–1951 i
2001–2008
zniesienie monarchii
  Symeon II   Bułgaria car Sachsen-Coburg-Gotha 16 czerwca 1937 1943–1946[j] zniesienie monarchii
  Konstantyn II   Grecja król Glücksburgowie 2 czerwca 1940 19641973 zniesienie monarchii
  Nicolas Sarkozy   Andora Współksiążę francuski z urzędu jako prezydent Francji 28 stycznia 1955 20072012 koniec kadencji
  Jigme Singye Wangchuck   Bhutan król Wangchuck 11 listopada 1955 19722006 abdykacja
  Tuanku Syed Sirajuddin   Malezja król z wyboru 17 maja 1943 2001–2006 koniec kadencji
  Tuanku Mizan Zainal Abidin   Malezja król z wyboru 22 stycznia 1962 2006–2011 koniec kadencji
  Tenzin Gjaco   Tybet Dalajlama XIV rozpoznany jako inkarnacja
Dalajlamy XIII
6 lipca 1935 1940–1959 upadek państwa[k]
  Benedykt XVI Stolica Apostolska;
  Watykan
Papież;
Suweren
z wyboru 16 kwietnia 1927 2005–2013 renuncjacja[l]
  Beatrycze   Holandia
(Królestwo Niderlandów)
królowa Oranje-Nasau 31 stycznia 1938 1980–2013 abdykacja[m]
  Hamad ibn Chalifa Al Sani   Katar emir As-Sani 1 stycznia 1952 1995–2013 abdykacja
  Albert II   Belgia król Saksonia-Coburg-Gotha 6 czerwca 1934 1993–2013 abdykacja
  Jan Karol I   Hiszpania król Bourbonowie 5 stycznia 1938 1975–2014 abdykacja
  Akihito   Japonia cesarz Yamato 23 grudnia 1933 1989–2019 abdykacja

Oprócz tego Elżbieta II która panuje łącznie w 21 monarchiach (patrz tabela) w przeszłości pełniła funkcję monarchy w następujących państwach, które obecnie mają ustrój republikański: Pakistan (1952–1956), Afryka Południowa (1952–1961), Cejlon (1952–1972), Ghana (1957–1960), Nigeria (1960–1963), Sierra Leone (1961–1971), Tanganika (1961–1962), Trynidad i Tobago (1962–1976), Uganda (1962–1963), Kenia (1963–1964), Malawi (1964–1966), Malta (1964–1974), Gambia (1965–1970), Gujana (1966–1970), Mauritius (1968–1992), Fidżi (1970–1987).

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Cesarz zrzekł się udziału w rządach, ale nie złożył formalnej abdykacji.
 2. Włączenie królestwa do Serbii – utracenie niepodległości przez Czarnogórę.
 3. Od 2011 książę koronny Czarnogóry ze szczególnymi uprawnieniami na podstawie Ustawy o Statusie Potomków Dynastii Petrowiciów-Niegoszów. Pozbawiony jednak udziału w ustrojowym systemie rządów (Czarnogóra nadal pozostaje republiką).
 4. Pretendent z rodu Karadziordziwiciów wysuwa swoje roszczenia powołując się na zapisy deklaracji z Korfu, w której rządy państw członkowskich przyszłego SHS, zrzekają się w imieniu swych władców tytułów monarszych na rzecz króla Serbii Piotra I.
 5. Proklamacja Republiki Czechosłowackiej.
 6. Teoretycznie ostatni car Rosji. 15 marca 1917 Mikołaj II abdykował na rzecz swego brata Michała, który jednak odmówił przyjęcia/zrzekł się tronu następnego dnia.
 7. Rezygnacja z udziału w rządach króla Karola.
 8. Proklamacja republiki po okresie regencji Horthyego.
 9. W okresie międzywojennym monarchia węgierska nie miała króla, a funkcję regenta pełnił Miklós Horthy.
 10. W latach 2001–2005 był premierem Bułgarii jako Symeon Borisov Saskokoburggotski.
 11. Od czasu upadku powstania w 1959 przebywa na emigracji w Indiach, gdzie w Dharamsali kieruje emigracyjnym rządem swojego kraju, będącego obecnie częścią Chińskiej Republiki Ludowej. 10 marca 2011 zapowiedział w oświadczeniu wydanym z okazji Tybetańskiego Dnia Powstania Narodowego swoją rezygnację z pełnionych funkcji politycznych, na rzecz przywódcy wybranego w sposób demokratyczny.
 12. Benedykt XVI 28 lutego 2013 złożył urząd. W prawie kanonicznym działanie to jest określane mianem „Renuntiatio” (łac. „Rezygnacja”)-renuncjacja.
 13. 30 kwietnia 2013 królowa Beatrycze abdykowała na rzecz syna Wilhelma Alexandra.

PrzypisyEdytuj

 1. Andrzej Bańkowski: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 2: L–P. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „PWN”, 2000, s. 208. ISBN 83-01-13017-2.

BibliografiaEdytuj

 • Dynastie Europy, wyd. Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków 2003.
 • Morby John, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1995.