Monoaminy

każdy związek organiczny będący monoaminą, który pełni rolę neuroprzekaźnika lub neuromodulatora

Monoaminy – grupa organicznych związków chemicznych należąca do amin. Niektóre z nich pełnią funkcję substancji przekaźnikowych (neurotransmiterów) i neuromodulatorów w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Przykłady monoamin mających znaczenie biologiczne:

W mózgu monoaminy wytwarzane są w neuronach i magazynowane w zakończeniach aksonów w pęcherzykach synaptycznych. Katabolizowane są przez enzym monoaminooksydazę (MAO) występujący głównie wewnątrz neuronu.