Monobaktamy

Monobaktamy, antybiotyki monobaktamowe (ATC J 01 DF) – grupa antybiotyków β-laktamowych z pojedynczym pierścieniem o działaniu bakteriobójczym.

Mechanizm ich działania polega na blokowaniu aktywności transpeptydaz PBP biorących udział w ostatnim etapie syntezy peptydoglikanu ściany komórki bakteryjnej.

Przedstawicielami monobaktamów są m.in. aztreonam (ATC J01 DF01; jedyny dostępny jako lek w Polsce – stan na rok 2013)[1], karumonam (ATC J01 DF02) i tigemonam.

PrzypisyEdytuj

  1. Mutschler - "Farmakologia i toksykologia", wyd. III polskie, Wrocław 2013, s. 852