Monografia

praca naukowa

Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia.

Zazwyczaj wydawana jest w postaci publikacji wydanej w całości (np. książka), ale monografią może być również artykuł, jeżeli spełni określone kryteria, np. właściwy aparat naukowy i metoda naukowa, prawidłowe udokumentowanie, wyczerpanie tematu. Monografie dotyczące nauk humanistycznych na ogół są dużo większe od prac z nauk ścisłych[1].

Monografię można stworzyć dla każdego tematu: osoby, grupy ludzi, wydarzenia, miejsca geograficznego, urządzenia, części tego urządzenia, metody postępowania, pojęcia abstrakcyjnego itd.

Przykłady monografii:

  • monografia życia osoby
  • monografia twórczości osoby
  • monografia bitwy
  • monografia miejscowości
  • monografia mezoregionu
  • monografia szkoły.

W przypadku monografii szkoły, pedagodzy posługują się metodą monografii pedagogicznej jako odrębną metodą przeznaczoną do badania instytucji edukacyjnych[2] [3].

Monografiami nazywa się też opisy leków i surowców farmaceutycznych w farmakopeach (zawierające m.in. metody identyfikacji i obowiązujące wymogi co do omawianych surowców).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Aleksander Swieżawski: Rodzaje prac naukowych. W: Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001, s. 42–43.
  2. Kamiński, A.: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: Ryszard Wroczyński, Tadeusz Pilch: Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974, s. 49–79.
  3. Piotr Kowzan. Uwolnienie monografii pedagogicznej. „Studia Edukacyjne”. 62. s. 295–303. DOI: 10.14746/se.2021.62.19.