Monoklina śląsko-krakowska

jednostka geologiczna w Polsce

Monoklina śląsko-krakowskajednostka geologiczna, monoklina położona na południu Polski (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Wyżyna Wieluńska), zbudowana ze skał permu i triasu, w części wschodniej i północnej także jury zapadających pod kątem kilku stopni na północ. W kierunku północno-zachodnim w sposób umowny graniczy z monokliną przedsudecką. Od północy i północnego wschodu graniczy z synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskim. Na południowym wschodzie graniczy z Karpatami, na południu z zapadliskiem górnośląskim, a na zachodzie ze strefą śląsko-morawską.

BibliografiaEdytuj

  • Ewa Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, 1989, ​ISBN 83-220-0336-6
  • Andrzej Żelaźniewicz i in.: Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław 2011, ​ISBN 978-83-63377-01-4