Morf – najmniejszy, dający się wyodrębnić w wyrażeniu element posiadający znaczenie. Każdy morf jest reprezentantem jakiegoś morfemu, morfem może mieć kilka morfów. Morfy mogą być prefiksami, sufiksami, interfiksami etc.; Dwa różne morfy występują, jeśli między dwiema jednostkami zachodzi różnica znaczeniowa, formalna (lub obie), np człowiekczłowiecz[1], także w homonimii (np. "pokój światowy", "pokój w mieszkaniu") ten sam wyraz stanowi dwa morfy, gdyż występuje różnica formalna.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Renata Grzegorczykowa: Gramatyka współczesnego języka polskiego Morfologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999.