Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami – polskie odznaczenie przyznawane żołnierzom Marynarki Wojennej i innych rodzajów Sił Zbrojnych RP za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych, nie walczącym bezpośrednio z przeciwnikiem. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce za działania zbrojne w czasie pokoju.

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Baretka
Baretka Krzyża nadanego po raz drugi
Ustanowiono

14 czerwca 2007

Wielkość

40 × 40 mm (bez mieczy)

Powyżej

Brązowy Krzyż Zasługi

Równorzędne

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

Poniżej

Wojskowy Krzyż Zasługi
Morski Krzyż Zasługi
Lotniczy Krzyż Zasługi

Powiązane

Order Krzyża Wojskowego
Krzyż Wojskowy

Utworzenie

edytuj

Krzyż ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, razem z Krzyżem Wojskowym, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Morskim Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Medalem za Długoletnią Służbę. Zmiana została wprowadzona w życie 10 października 2007 roku, po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia, które nastąpiło 9 lipca. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2007 roku zmienił rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 roku w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy „Morski Krzyż Zasługi z Mieczami może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem”. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Brązowym Krzyżem Zasługi i przed Wojskowym, Morskim oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi. Jest równorzędny z Wojskowym i Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Nawiązuje do Medalu Morskiego, nadawanego za służbę podczas II wojny światowej.

Nadawanie

edytuj

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a wręcza osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną, z inicjatywy własnej lub na wniosek ministra właściwego do spraw obrony. Prezydent ma również prawo do pozbawienia Krzyża osoby nim odznaczonej. Krzyż jest przyznawany nie później niż trzy lata od zakończenia działań bojowych, a można go otrzymać dwukrotnie.

Wygląd

edytuj

Oznaką Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami jest 40 mm równoramienny krzyż kawalerski o wyciętych półkoliście ramionach, wyoblony od strony lica, srebrzony i oksydowany. W środku znajduje się wypukłe zbrojne ramię Marynarki Wojennej. Rewers krzyża składa się z centralnie umieszczonego trzywierszowego napisu „POLSKA SWEMU OBROŃCY” oraz gałązek wawrzynu na ramionach poziomych. Odznaczenie zawieszone jest na ciemnoniebieskiej wstędze szerokości 38 mm z czterema białymi pasami szerokości 2 mm, umieszczonymi po bokach i wzdłuż boków w odległości 10 mm od siebie. Pomiędzy krzyżem a wstęgą znajdują się na pierścieniu dwa skrzyżowane miecze, srebrzone i oksydowane, ostrzami skierowane ku górze. Drugie nadanie Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami oznaczane jest poprzez nałożenie na wstędze okucia szerokości 5 mm w kształcie srebrnej listwy, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych. Kolory baretki są identyczne ze wstęgą Krzyża, a w jej środku umiejscowione są dwa skrzyżowane miecze, srebrzone i oksydowane, skierowane ostrzami w górę. W przypadku kolejnego nadania odznaczenia pod miecze podkłada się okucie.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Dz.U. z 2007 r. nr 123, poz. 848
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń Dz.U. z 2007 r. nr 151, poz. 1075