Most ruchomy

Most ruchomy.

Most ruchomymost z ruchomymi częściami. Konstruuje się je wtedy, gdy budowa mostu o prześwicie zapewniającym wystarczającą drożność drogi wodnej byłaby bardzo utrudniona (np. w portach) lub bardzo kosztowna.

Most ruchomy
Znak drogowy A-13 „ruchomy most”

Wśród mostów ruchomych możemy wyróżnić:

Do szczególnego rodzaju mostów ruchomych możemy także zaliczyć: