Motorowodny sternik morski

Motorowodny sternik morski – jeden z patentów motorowodnych.

awers patentu motorowodnego sternika morskiego z 2013 roku.
rewers patentu motorowodnego sternika morskiego z 2013 roku.

Wymagania edytuj

  • ukończenie 18. roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia edytuj

Dodatkowo patent ten (na podstawie § 13. ust 1. rozporządzenia) daje uprawnienia jachtowego sternika morskiego, jeśli jego posiadacz ma też co najmniej patent żeglarza jachtowego.

Podstawa prawna edytuj