Muzeum (czasopismo)

Muzeumczasopismo ukazujące się na przełomie XIX/XX wieku.

Muzeum
Częstotliwość

nieregularna

Państwo

 Polska

Adres

Lwów

Pierwszy numer

1 stycznia 1885

Ostatni numer

1939

„Muzeum” było wydawane od 1 stycznia 1885 we Lwowie jako czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (założonego w 1884) i poświęcone sprawom szkół wyższych[1][2]. W 1885 redaktorem odpowiedzialnym był Roman Palmstein (profesor C. K. Gimnazjum we Lwowie), a w komitecie redakcyjnym byli: dr Ludwik Ćwikliński, Korneli Fischer, dr Maurycy Maciszewski, dr Ignacy Petelenz, Franciszek Próchnicki, dr Zygmunt Samolewicz, Józef Skupniewicz, Józef Soleski, Tomasz Sołtysik, dr Albert Zipper[1].

W 1914 redaktorem naczelnym był dr Bolesław Mańkowski[2]. Periodyk wychodził wówczas w nakładzie 2500 egzemplarzy[2]. Wtedy periodyk ukazywał się jako miesięcznik[2].

W 1939 (54 rok wydawania) „Muzeum” ukazywało się jako organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z podtytułem czasopismo pedagogiczne poświęcone sprawom wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa[3]. Do tego czasu było wydawane staraniem Okręgu Lwowskiego TNSŚW i nakładem zarządu głównego tej organizacji[3]. Do 1939 redaktorem wydawnictwa był Kazimierz Brończyk[4].

Redakcja i administracja czasopisma mieściła się we Lwowie przy ulicy Łyczakowskiej 5[3].

Przypisy edytuj

  1. a b Treść. „Muzeum”. Z. 10, s. 496, październik 1885. 
  2. a b c d Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 1066.
  3. a b c Treść. „Muzeum”. Z. 2, s. I, 69, październik 1939. 
  4. Redaktor wydawnictwa. „Muzeum”. Z. 2, s. 132, październik 1939. 

Linki zewnętrzne edytuj