Muzeum Ziemi Sejneńskiej

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkamistowarzyszenie powołane w 2004 w Sejnach przez grupę lokalnych działaczy – pasjonatów, którego celem jest ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego Sejneńszczyzny oraz upowszechnianie wiedzy o regionie, a także uświadamianie znaczenia społecznej opieki nad zabytkami i innymi dobrami lokalnej kultury. Organizacja jest kontynuatorem tradycji i ideałów przyświecających przedwojennemu Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości (organizacji założonej 27 czerwca 1906).

Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Ilustracja
Siedziba Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Państwo  Polska
Miejscowość Sejny
Adres ul. Piłsudskiego 28
16-500 Sejny
Data założenia 2 maja 2005
Zakres zbiorów od starożytności do XX w.
Dyrektor Robert Tomasz Klucznik
Położenie na mapie Sejn
Mapa lokalizacyjna Sejn
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa lokalizacyjna województwa podlaskiego
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Położenie na mapie powiatu sejneńskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu sejneńskiego
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
Ziemia54°06′22″N 23°20′50″E/54,106111 23,347222
Strona internetowa

Powstanie i siedzibaEdytuj

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w maju 2005 powołało w ramach swojej działalności Muzeum Ziemi Sejneńskiej im. abp Romualda Jałbrzykowskiego. Siedziba organizacji mieści się w centrum Sejn, przy ul. Piłsudskiego 28, w dawnym pałacu biskupim. Obszarem działania jest Sejneńszczyzna. Główne cele organizacji to ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego Sejneńszczyzny, upowszechnianie wiedzy o regionie i uświadamianie znaczenia społecznej opieki nad zabytkami i innymi dobrami lokalnej kultury.

Zadania muzeumEdytuj

Muzeum Ziemi Sejneńskiej zadania swoje spełnia głównie poprzez:

 • gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie muzealiów w:
  • salach tematycznych: archeologicznej, dominikanów i biskupów sejneńskich, tradycji Wojska Polskiego i czynu niepodległościowego, numizmatycznej, sejneńskich szkół i wielokulturowości regionu
  • utworzonym w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach Muzeum Diecezjalnym
  • utworzonym Archiwum zawierającym cenną dokumentację, np.: dawne rękopisy, mapy
  • zorganizowanej Bibliotece o szerokiej tematyce: historycznej, religijnej, regionalnej
 • ochronę zabytków i ich rewitalizację poprzez pozyskiwanie funduszy w ramach realizacji zadań publicznych na szczeblu lokalnym po złożone projekty finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ten sposób odrestaurowano Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, Klasztor Podominikański w Sejnach oraz zrealizowano wstępny etap projektu Rewitalizacja centrum Sejn z uwzględnieniem odbudowy sejneńskich sukiennic
 • funkcję edukacyjną, wychowawcza i estetyczną, a także popularyzację poprzez organizację lekcji muzealnych, aktywny udział (np. poprzez organizowanie wystaw okolicznościowych) w wydarzeniach ważnych pod względem historycznym w dziejach regionu – np. 450-lecia dziejów Sejn i Sejneńszczyzny, kolejna rocznica Powstania Sejneńskiego itp. Także poprzez liczne wydawnictwa (broszury, książki, foldery) i bezpośrednio lub pośrednio przekazywane informacje w różnych mediach i formie (prasa, Internet) – także we współpracy z różnymi partnerami (przedstawicielami władz, innymi podmiotami: organizacjami, archiwami, bibliotekami, uczelniami itd.). Funkcję informacyjną spełnia też utworzona przy Muzeum Informacja Turystyczna

Zasady funkcjonowaniaEdytuj

Organizacja jest instytucją non-profit, a jej władze i pracownicy wypełniają swoje obowiązki społecznie. Środki na realizację celów statutowych pochodzą ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat firm i osób prywatnych oraz pozyskiwanych środków od władz lokalnych z tytułu realizacji zadań publicznych i od władz ministerialnych w ramach zaakceptowanych i realizowanych wniosków. Szczegółowe zasady organizacji i działalności organizacji określa prawo o stowarzyszeniach i statut muzeum.

Linki zewnętrzneEdytuj