Otwórz menu główne

Muzyka absolutna – (absolutna muzyka) z łaciny absolutus, czyli niezależny. Określenie muzyki pozbawionej treści pozamuzycznej, w przeciwieństwie do muzyki programowej.

Pojęcie muzyki absolutnej jest względne, nie ma dzieła, które wyrażałoby i było realizowane jedynie środkami czysto muzycznymi. Również ocena, które utwory są zaliczane do muzyki absolutnej jest względna. Muzyka absolutna jest najczęściej utożsamiana z twórczością okresu klasycyzmu.