My (litera)

litera alfabetu greckiego
Mu uc lc.svg
Alfabet grecki*
Klasyczne litery greckie
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσς sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery nieużywane współcześnie
 Ϝϝ(Ͷͷ) digamma  Ϻϻ san
 Ϛϛ stigma  Ϙϙ(Ϟϟ) koppa
 Ͱͱ heta  Ͳͳ(Ϡϡ) sampi
 Ϗϗ kaj  
Litery używane w innych językach
 Ϳϳ jot  Ϸϸ szo
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej.

My (mi, μῦ, pisana Μμ) – dwunasta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę nosową „m”. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 40.

Użycie jako symboluEdytuj

ΜEdytuj

Majuskuły my nie używa się jako symbolu, ponieważ wygląda ona tak samo jak łacińska litera M.

μEdytuj

KodowanieEdytuj

W Unicode litera jest zakodowana:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
Μ U+039C Μ lub Μ lub Μ GREEK CAPITAL LETTER MU wielka litera grecka my
µ U+03BC μ lub μ lub μ GREEK SMALL LETTER MU mała litera grecka my
µ U+B5 µ lub µ lub µ MICRO SIGN znak mikro

W LaTeX-ie używa się znacznika:

Znak LaTeX
  \Mu
  \mu

W Windows znak mikro (µ) otrzymuje się poprzez wpisanie sekwencji przy pomocy klawiatury numerycznej: Alt+0181.

Dla X serwera (Linux) z obsługą UTF-8 ten sam znak można otrzymać przez kombinację klawiszy: prawy Alt+M.

Zobacz teżEdytuj