NFI Empik Media & Fashion

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA (dawniej: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman SA) – spółka akcyjna założona w 1993 przez Skarb Państwa jako narodowy fundusz inwestycyjny, od 1997 notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Adres ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Maciej Szymański
Nr KRS 0000043034
Giełda GPW
ISIN PLNFI1500011
Symbol akcji NFIEMF (EMF)
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 10 286 165 zł
brak współrzędnych
Strona internetowa

DziałalnośćEdytuj

Fundusz poprzez spółki zależne prowadzi głównie detaliczną działalność handlową. Do grupy należą sieć „Empik” oraz sklepy „Smyk”. W sumie grupa dysponuje 60 markami, zarówno własnymi, jak i cudzymi, używanymi na podstawie umów franczyzowych[1].

StrukturaEdytuj

Fundusz jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

 • Empik sp. z o.o. (KRS 0000005327), właściciel sieci Empik – 100% udziałów;
  • Bukva LLC – 79%;
  • Pol Perfect sp. z o.o. (KRS 0000211555) – 94%;
  • Learning Systems Poland sp. z o.o. – 65%;
 • Licomp Empik Multimedia sp. z o.o. (KRS 0000065089) – 100%;
 • Smyk sp. z o.o. (KRS 0000024787) – 100%;
  • Smyk GmbH – 100%;
  • Smyk-Rus LLC – 75%;
  • Paritet-Smyk LLC – 65%;
 • Ultimate Fashion sp. z o.o. (KRS 0000036250) – 100%;
 • Maratex Ltd. – 51%;
 • Optimum Distribution sp. z o.o. (KRS 0000061216) – 100%;
 • Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. – 100%;
 • East Services SA – 100%[2].

HistoriaEdytuj

Fundusz, podobnie jak 14 pozostałych NFI, został powołany na podstawie ustawy[3] z 30 kwietnia 1993 o narodowych funduszach inwestycyjnych i początkowo działał pod firmą „Piętnasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny”, zmienioną później na „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman”. Po raz pierwszy akcje spółki były notowane na GPW 12 czerwca 1997[4].

W listopadzie 2003 Hetman zawarł umowę z Bankiem Austria Creditanstalt AG oraz ze spółkami grupy EBG, w skład której wchodziły: holenderski Eastbridge NV, luksemburski Empik Centrum Investments SA oraz Domy Towarowe Centrum SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Eastbridge wraz z podmiotami zależnymi miał się stać jednostką dominującą wobec funduszu[5]. Transakcja została zamknięta w marcu 2004. Grupa EBG objęła akcje nowej emisji w zamian za wniesienie do NFI Hetman wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów lub akcji przedsiębiorstw: Empik sp. z o.o., Galeria Centrum sp. z o.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o., czeskiego Optimum Distribution CZSK, Smyk sp. z o.o., Ultimate Fashion sp. z o.o., Young Fashion sp. z o.o. i E-Foto s.r.o. z siedzibą w Pradze, a także 97% akcji szwajcarskiego East Services SA. Ponadto w drodze zamiany na własne akcje, fundusz nabył udziały w warszawskim Optimum Distribution sp. z o.o. Po tej transakcji grupa EBG posiadała 91,43% akcji Hetmana, a BACA – 6,71%. Wymieniono również wszystkich członków rady nadzorczej, a dotychczasowy prezes złożył rezygnację[6].

5 lipca 2004 prezesem zarządu spółki został Maciej Dyjas[7]. Od 7 września 2004 fundusz działa pod obecną nazwą[8].

W kwietniu 2010 Prezesem Zarządu został Maciej Szymański.

W przeszłości fundusz był właścicielem sieci domów towarowych „Galeria Centrum”. Inwestycja nie była jednak udana – sieć popadła w długi i przynosiła straty. W 2006 za kwotę 10 mln zł została sprzedana Vistuli & Wólczance[1].

W lipcu 2016 roku, słowackie przedsiębiorstwo Krockella ogłosiło przymusowy wykup akcji[9], a następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o wycofaniu spółki z obrotu giełdowego[10]. Następnie w październiku 2016 roku, akcje spółki zostały zmaterializowane i wykluczone z obrotu giełdowego[11].

AkcjonariatEdytuj

Według danych z sierpnia 2008 największym akcjonariuszem spółki jest Eastbridge B.V./S.a.r.l., wraz z podmiotami zależnymi posiadający 63,14% akcji i głosów na WZA. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK ma 9,69%, a pozostali – 27,17% akcji i głosów[12].

PrezesEdytuj

W kwietniu 2010 prezesem zarządu został Maciej Szymański. W latach 2004-2010 funkcję prezesa zarządu pełnił Maciej Dyjas - obecnie prezes grupy Eastbridge oraz przewodniczący rady nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. Maciej Dyjas ukończył informatykę i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także na uniwersytecie w Stuttgarcie. W latach 1986-1994 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmie doradczej Wandel Golterman/Hewlett Packard Systems[1].

W 1994 grupa Eastbridge kupiła od Skarbu Państwa wszystkie udziały w spółce Empik, a Dyjas został jej dyrektorem generalnym i prezesem. W 1998 otrzymał stanowisko wiceprezesa Eastbridge NV. W lipcu 2004, już po przejęciu NFI Hetman przez Eastbridge, został prezesem funduszu[1].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Piotr Mazurkiewicz. Mistrz przejęć. „Rzeczpospolita. Ekonomia & rynek”. Nr 206 (8107), s. B16, 2008. ISSN 0208-9130 (pol.). 
 2. Profil działalności (pol.). NFI Empik Media & Fashion SA. [dostęp 2008-05-09].
 3. Dz.U. z 1993 r. nr 44, poz. 202.
 4. NFIEMF (EMF). Informacje podstawowe (pol.). W: GPWInfoStrefa [on-line]. Polska Agencja Prasowa i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [dostęp 2008-09-20].
 5. NFI Hetman SA: Podpisanie znaczącej umowy (pol.). Money.pl sp. z o.o., 2003-11-20, Raport bieżący 45/03 [dostęp 2008-09-20].
 6. NFI Hetman SA: Zamknięcie transakcji z Eastbridge, rezygnacja prezesa (pol.). Money.pl sp. z o.o., 2004-03-16, Raport bieżący 10/04 [dostęp 2008-09-20].
 7. NFI Hetman SA: Nowa kadencja zarządu (pol.). Money.pl sp. z o.o., 2004-07-05. [dostęp 2008-09-20].
 8. NFI Hetman SA: Zmiana nazwy funduszu (pol.). Money.pl sp. z o.o., 2004-09-07, Raport bieżący 57/04 [dostęp 2008-09-20].
 9. Krockella ogłasza przymusowy wykup akcji Empik Media & Fashion po 4,35 zł za papier. Bankier.pl, 2016-07-26. [dostęp 2017-01-10].
 10. Akcjonariusze EMF zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW. Bankier.pl, 2016-08-09. [dostęp 2017-01-10].
 11. Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Bankier.pl, 2016-09-28. [dostęp 2017-01-10].
 12. NFIEMF (EMF). Akcjonariat (pol.). W: GPWInfoStrefa [on-line]. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Polska Agencja Prasowa. [dostęp 2008-09-20].

Linki zewnętrzneEdytuj

www.emf-group.eu