Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1939)

Naczelne Dowództwo (ND) – organ pracy Naczelnego Wodza utworzony 1 września 1939 w wyniku mobilizacyjnego rozwinięcia GISZ i Sztabu Głównego WP.

Utworzenie i organizacja KG NW

edytuj

Kwatera Główna Naczelnego Wodza mieściła się w Warszawie, w wybudowanym w 1939 r., czteropiętrowym budynku przy ul. Rakowieckiej (koło al. Niepodległości) posiadającym trzykondygnacyjny schron przeciwlotniczy[a].

Naczelny Wódz dowodził wojskami w polu (armie) za pomocą swego Sztabu i dowódców broni. Podlegał mu również minister spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki, który na obszarze krajowym dowodził jednostkami mobilizowanymi i zapasowymi.

W czasie walki, po zaangażowaniu odwodu głównego, planowano rozwinąć punkt dowodzenia NW w m. Belsk Duży k. Grójca.

Organizacja Kwatery Głównej Naczelnego Wodza przedstawiała się następująco:

 • Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
 • Adiutantura
 • Dowódcy broni i delegaci przy Naczelnym Wodzu
 • Sztab Naczelnego Wodza
 • Urząd Głównego Komisarza Cywilnego
 • Szefostwo Komunikacji Naczelnego Wodza
 • Pododdziały obsługi i ochrony

Szczegółowa organizacja i obsada personalna KG NW

edytuj

Dowódcy broni i delegaci

edytuj

Urząd Głównego Komisarza Cywilnego

edytuj

Sztab Naczelnego Wodza

edytuj

Kierownictwo

Komórki organizacyjne podporządkowane I zastępcy szefa Sztabu NW

Komórki organizacyjne podporządkowane II zastępcy szefa Sztabu NW do spraw operacyjnych

Komórki organizacyjne podporządkowane III zastępcy szefa Sztabu NW - naczelnemu kwatermistrzowi

 • Oddział I
  • szef - ppłk dypl. Józef Bischof
  • I zastępca szefa - płk dypl. Roman Saloni
  • II zastępca szefa - ppłk dypl. Józef Sierosławski
  • szef Wydziału Ogólno Mobilizacyjnego - ppłk dypl. Jan Heine
  • szef Wydziału Organizacyjnego - ppłk dypl. Józef Bischof
  • szef Wydziału Administracji Rezerw - ppłk dypl. Jan Kornaus
  • szef Wydziału Materiałowego - ppłk dypl. Edward Ulanicki

Szefostwo Komunikacji Naczelnego Wodza

edytuj
 • szef komunikacji NW – minister komunikacjiJuliusz Ulrych (płk dypl.)
 • Eszelon I Szefostwa Komunikacji NW w siedzibie SG WP
 • Eszelon II w Ministerstwie Komunikacji
  • szef Eszelonu II – I wiceminister komunikacji – inż. Julian Piasecki (mjr dypl. sap.)
 • Eszelon III w Ministerstwie Komunikacji
 • Dowództwo Wojsk Kolejowych w polu
  • dowódca Wojsk Kolejowych

Pododdziały obsługi i ochrony

edytuj
 • Batalion Sztabowy
  • Kompania Asystencyjna Nr 201 mob. w Warszawie przez 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
  • Kompania Asystencyjna Nr 202 mob. w Warszawie przez 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • Oddział Ochronny Żandarmerii mob. w Warszawie przez 1 Dywizjon Żandarmerii
 • Kolumna Samochodów Osobowych KG NW mob. w Warszawie przez Kolumnę Samochodową GISZ
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 201 mob. w Rembertowie przez 3 Batalion Strzelców
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 202 mob. w Rembertowie przez 3 Batalion Strzelców
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 203 mob. w Warszawie przez 21 Pułk Piechoty
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 204 mob. w Warszawie przez 21 Pułk Piechoty
 • Sąd Polowy Nr 76 mob. w Warszawie przez Powiatową Komendę Uzupełnień Warszawa Miasto I
 • Kompania Łączności Wielkiej Kwatery Głównej mob. w Zegrzu przez Centrum Wyszkolenia Łączności i 1 Batalion Telegraficzny
 • Pluton Radio dla Kompanii Łączności WKG mob. w Warszawie przez Pułk Radiotelegraficzny
 • Poczta Polowa Nr 41 mob. w Warszawie przez Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafu w Warszawie

Wszystkie pododdziały obsługi i ochrony miały być wystawione 3 dnia, w I rzucie mobilizacji powszechnej (plutony nr 201 i 202 miały być wyposażone w karabiny maszynowe wz. 08).

Etat Kwatery Głównej Naczelnego Wodza obejmował wraz z baonem sztabowym (bez oddziałów kwatery głównej i personelu głównego komisarza cywilnego):

 • 232 oficerów broni
 • 50 oficerów służb
 • 188 podoficerów
 • 351 szeregowych
 • 45 pracowników cywilnych
 1. Naczelne Dowództwo w czasie trwania kampanii wrześniowej kilkakrotnie zmieniało swoje miejsce postoju. Od 7 do 11 września znajdowało się w Brześciu, od 12 września we Włodzimierzu Wołyńskim, od 14 września w Młynowie nad Ikwą, 15 września w Kołomyi, a 17 września w Kosowie, by wieczorem pzrenieśc się do Kut[1].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Eugeniusz Kozłowski (red.): Wojna obronna Polski 1939. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. ISBN 83-11-06314-1.
 • Przygotowania komunikacji wojskowej do wojny w 1939 r. Relacja gen. bryg. Aleksandra Szychowskiego (wstęp i opracowanie, Witold Rawski i Zbigniew Wojciechowski), Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4 (209) z 2005 r., s. 167-189.
 • Piotr Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Pruszków 1995, ISBN 83-85621-87-3.
 • Waldemar Rezmer, Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (143) z 1993 r., s. 49-66.
 • Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Warszawa 1983, wyd. II, s. 270, ISBN 83-07-00645-7