Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Naczelniczka Harcerek ZHR - instruktorka ZHR w stopniu harcmistrzyni, która została wybrana przez instruktorki spośród kandydatek na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerek i jest przełożoną instruktorek.

Kompetencje Naczelniczki ZHREdytuj

  • przyjmuje i zwalnia instruktorki,
  • wnioskuje o uchwalenie Regulaminu Instruktorskiego do Naczelnictwa,
  • wnioskuje o uchwalenie regulaminu ruchów programowo-metodycznych o zasięgu ogólnopolskim do Naczelnictwa,

Naczelnik ZHR (przed podziałem na organizację harcerzy i organizację harcerek)Edytuj

Naczelniczki Harcerek ZHREdytuj