Naczynie

przedmiot użytkowy służący do przechowywania lub transportu różnego rodzaju substancji

Naczynie – przedmiot użytkowy lub element anatomii, który w zależności od przeznaczenia służy do przechowywania, transportu lub przygotowywania różnego rodzaju produktów lub substancji: