Nadbałtycki Specjalny Okręg Wojskowy

Nadbałtycki Specjalny Okręg Wojskowy ros. Прибалтийский Особый военный округ (ПрибОВО) – ogólnowojskowy, operacyjno-terytorialny związek radzieckich Sił Zbrojnych.

Utworzony rozkazem Ludowego Komisariatu Obrony nr 0190 z 17 sierpnia 1940 poprzez przemianowanie Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego. Sztab znajdował się w Rydze. Ok. 20.06.1941 dowództwo Okręgu zostało przekształcone w dowództwo Frontu Północno-Zachodniego.

Dowódcy OkręguEdytuj

Członkowie Rady WojskowejEdytuj

Szefowie SztabuEdytuj


BibliografiaEdytuj

  • Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. Российский государственный военный архив, Moskwa 2005.