Otwórz menu główne

Nadbużański Park Krajobrazowy – jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu (między ujściami Tocznej i Liwca), a także fragment dolnej Narwi i Liwca. Do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.

Nadbużański Park Krajobrazowy
Logotyp Nadbużański Park Krajobrazowy
ilustracja
park krajobrazowy
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Położenie gminy: Nur, Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Korytnica, Pokrzywnica, Pułtusk, Jadów, Platerów, Przesmyki, Korczew, Paprotnia, Sabnie, Repki
Mezoregion Wysoczyzna Wysokomazowiecka,
Dolina Dolnej Narwi, Międzyrzecze Łomżyńskie, Dolina Dolnego Bugu, Równina Wołomińska, Podlaski Przełom Bugu, Wysoczyzna Siedlecka
Data utworzenia 1993-09-30
Akt prawny Rozporządzenie Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30 września 1993 r.
Powierzchnia 741,36 km²
Powierzchnia otuliny 395,35 km²
Obszary chronione rezerwaty przyrody: 13 w parku oraz 2 w otulinie
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Nadbużański Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadbużański Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy
52°37′09″N 21°50′49″E/52,619167 21,846944
Strona internetowa

Spis treści

Historia powstaniaEdytuj

Pomysł utworzenia parku zrodził się w 1976 roku, a jego autorem był Lechosław Herz[1].

Według opracowanych później planów park (wraz z otuliną) miał zajmować powierzchnię 222 152 ha na terenie czterech ówczesnych województw:

W 1993 roku na terenie województwa siedleckiego został powołany pierwszy fragment parku. W 1994 roku powołano fragment położony w województwie ciechanowskim, a w 1998 roku – część leżącą w województwie łomżyńskim. Do utworzenia największej części, która miała się znajdować w województwie ostrołęckim, ostatecznie nie doszło[1].

W wyniku reformy administracyjnej park znalazł się w granicach województwa mazowieckiego i po powiększeniu w 2002 roku zajmuje obecnie powierzchnię 74 136,50 ha[1]. Powierzchnia jego otuliny wynosi 39 535,2 ha[1].

Cele ochronyEdytuj

Dla parku określono następujące cele ochrony:

 • W zakresie wartości przyrodniczych:
  • zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Bug i jego doliny z dużą ilością starorzeczy i odnóg,
  • zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych,
  • zachowanie muraw psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych.
 • W zakresie wartości historycznych i kulturowych:
  • zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej,
  • zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego.
 • W zakresie ochrony walorów krajobrazowych:

Formy ochronyEdytuj

TurystykaEdytuj

Szlaki pieszeEdytuj

Ścieżki dydaktyczneEdytuj

 •   Ścieżka przyrodnicza Huta GruszczynoTreblinka. Ścieżka o długości 31 km rozpoczyna się przy remizie OSP w miejscowości Huta Gruszczyno i do miejscowości Miednik biegnie wzdłuż ścieżki Jeziorka Kałęczyńskie. Wzdłuż ścieżki wyznaczono 8 przystanków z tablicami tematycznymi – tablica dot. przebiegu ścieżki nieopodal pomnika pamięci zwycięskiej bitwy partyzantów AK z 31 lipca 1944, wędrówki drzew, gniazda ptaków, ptaki drapieżne, wypalanie traw, sukcesja roślin, dokarmianie ptaków, tablica kierująca do mauzoleum w Treblince.
 • Ścieżka przyrodnicza Jerzyska o długości 3 km, biegnie od leśniczówki w miejscowości Jerzyska drogą przy osiedlu letniskowym, następnie wzdłuż Kanału Łojewskiego do drogi BrzuzaNadkole. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 6 tablic tematycznych, w tym: ważniejsze gatunki lasotwórcze, fazy rozwoju drzewostanów, o życiu bobrów, ochrona przeciwpożarowa i zasady zachowania się w lesie.
 • Ścieżka przyrodnicza Jeziorka Kałęczyńskie o długości 9 km prowadząca przez kompleks leśny Miednik, przy trasie której znajdują się jeziora dystroficzne będące pozostałością jezior polodowcowych. Na trasie ścieżki znajduje się 11 tablic tematycznych w tym – mapa ścieżki, pomniki przyrody, formy ochrony przyrody na terenie gminy Stoczek, poradnik leśnego wędrowca, grzyby jadalne i trujące, gatunki drzew budujących drzewostan, rośliny wodne i szuwarowe, kręgowce i bezkręgowce wodne.
 •   Ścieżka przyrodnicza KorczewMogielnica. Ścieżka stanowi 14 kilometrową pętlę mającą początek przy remizie OSP w Korczewie. Na trasie ścieżki wytyczono 10 przystanków z tablicami tematycznymi – zespół parkowo-pałacowy w Korczewie, ptaki wodne, sukcesja ekologiczna, rezerwat przyrody Przekop, ptaki leśne, rośliny runa, płazy i gady Polski, ptaki drapieżne, rezerwat przyrody Kaliniak, życie stawu.
 • Ścieżka przyrodnicza Torfowisko Kules. Ścieżka stanowi pętlę o długości 1,6 km, która rozpoczyna się na północno-wschodnim obrzeżu miejscowości Zieleniec. Trasa prowadzi wokół torfowiska o statusie użytku ekologicznego, wzdłuż trasy rozmieszczono 8 ilustrowanych tablic tematycznych – schemat przebiegu ścieżki, informacje na temat Nadleśnictwa Łochów, informacje na temat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, życie na wydmie, torfowisko, bory sosnowe, świat zwierząt, ptaki torfowiska i jego sąsiedztwa.
 •   Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Sterdyń o długości 10 km prowadząca przez kompleks leśny na terenie gminy Ceranów od leśniczówki Holendernia do gajówki Majdan. Na trasie ścieżki rozmieszczono 9 tablic tematycznych – przebieg, biologia bobra, zabiegi gospodarcze w lesie, gatunki zwierząt żyjące w lesie, rozwój drzewostanu, rezerwat Sterdyń, środowisko wodne, Nadleśnictwo Sokołów, poradnik leśnego wędrowca.
 •   Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Ceranów. Ścieżka stanowi pętlę o długości 12,6 km, której początek znajduje się na granicy parku krajobrazowego, około 900 m na północny zachód od kościoła parafialnego w Ceranowie. Wzdłuż trasy rozmieszczono 13 tablic tematycznych w tym – ptasi budzik, pomniki przyrody, uprawa lasu, rezerwat przyrody Podjabłońskie, wzgórze ostańcowe „Żeglarek”, walory Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, mrówki, rezerwat przyrody Biele, użytek ekologiczny bagno śródleśne.
 • Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Dębniak. Na trasie ścieżku umieszczono 15 tablic tematycznych – parki krajobrazowe Mazowsza, zespół parkowo-pałacowy w Korczewie, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, ekosystem lasu, leśny jar, życie w stawie, przyrodnicze obiekty chronione Korczewa, Nadbużańskia Strefa Ekologiczna, flora i fauna rezerwatu Dębniak, ichtiofauna Bugu.

Akty prawneEdytuj

Lista aktów prawnych regulujących zakres ochrony dla parku:

 • Rozporządzenie Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30.09.1993 w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[4]
 • Rozporządzenie Nr 15/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 18.04.1994 w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[5]
 • Rozporządzenie Nr 38/1997 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 3.12.1997 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia NPK[6]
 • Rozporządzenie Nr 13/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 19.05.1998 w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łomżyńskiego[7]
 • Rozporządzenie Nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.12.1999 w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Nur i Zaręby Kościelne powiat Ostrów Mazowiecka[8]
 • Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.03.2002 w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia[9]
 • Rozporządzenie Nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.12.2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia[10]
 • Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.04.2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia[11]
 • Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.09.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[12]
 • Rozporządzenie Nr 2 z dnia 15.03.2005 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[13]
 • Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2005 w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[14]
 • Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.05.2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego[15]

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d O parku. W: Nadbużański Park Krajobrazowy [on-line]. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. [dostęp 2018-10-01].
 2. Łochów, PKP - Knychówek, mazowsze.szlaki.pttk.pl [dostęp 2017-05-22] (pol.).
 3. Topór, PKP - Czaplowizna, mazowsze.szlaki.pttk.pl [dostęp 2017-05-22] (pol.).
 4. Dz.Urz.Woj.Siedl. Nr 8, poz. 166.
 5. Dz.Urz.Woj.Ciech. Nr 9, poz. 52.
 6. Dz.Urz.Woj.Ciech. Nr 28, poz. 154.
 7. Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 6, poz. 55.
 8. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 110, poz. 2665.
 9. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 98, poz.2067.
 10. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 311, poz. 8205.
 11. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 115, poz. 2799.
 12. Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 237, poz. 6360.
 13. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1700.
 14. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701.
 15. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj