Nadbudowa

Ten artykuł dotyczy terminu z zakresu budownictwa. Zobacz też: nadbudowa społeczeństwa w marksizmie.

Nadbudowa – rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa). Ustanowienie nadbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie budowlanym, w art 3 pkt 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie odbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania[1].

Nadbudowa wycieczkowca „Majesty of the Seas”

Mimo że zarówno przy nadbudowie, jak i przy rozbudowie, zwiększa się powierzchnia użytkowa obiektu oraz jego kubatura, różnica między tymi dwoma rodzajami budowy jest jednoznacznie określona kryterium zmiany powierzchni zabudowy: przy nadbudowie nie zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu, natomiast przy rozbudowie – zwiększa się powierzchnia zabudowy. Przy nadbudowie nowa część obiektu powstaje ponad istniejącą częścią obiektu, nie ma posadowienia nowej części na gruncie, tym samym nie występują na takiej budowie takie prace jak roboty ziemne i fundamentowe (które występują przy rozbudowie), częstokroć konieczne są prace budowlane zwiększające nośność konstrukcji (fundamentów, ścian, stropów) obiektu nadbudowywanego.

Odróżnienie nadbudowy od budowy, z punktu widzenia procedur administracyjnych w kontekście Prawa Budowlanego, ma czysto teoretyczne znaczenie, gdyż nadbudowa objęta jest tymi samymi procedurami co budowa[1], natomiast z punktu widzenia np. Planu Miejscowego, pojęcia nadbudowy i budowy traktowane są osobno - jako dające odmienne skutki urbanistyczne.

Nadbudowa w budownictwie okrętowym – wystająca ponad górny pokład część statku sięgająca od burty do burty. Nadbudowa zwiększa pływalność i wytrzymałość wzdłużną statku. Na współczesnych wycieczkowcach nadbudowa zajmuje większość (nawet do 90%) pokładu i jest w pełni zintegrowana z kadłubem, natomiast na statkach handlowych często spotkać można trzy nadbudowy: na śródokręciu (największa) oraz mniejsze na dziobie (dziobówka) i rufie (rufówka). Nie należy mylić z nadbudówką, której ściany nie dochodzą do burt[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
  2. L. Furmaga, J. Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: 1993, s. 142. ISBN 83-8541-373-1.