Nadchloran magnezu

związek chemiczny

Nadchloran magnezu, Mg(ClO4)2 (nazwy handlowe: Anhydron, Dehydryt) – nieorganiczny związek chemiczny, sól magnezowa kwasu nadchlorowego. Występuje w postaci kilku hydratów, z których stabilny jest heksahydrat tworzący białe romboedryczne kryształy o współczynniku załamania równym 1,482[3].

Nadchloran magnezu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Mg(ClO4)2
Masa molowa 223,21 g/mol
Wygląd higroskopijny, bezwonny, biały proszek lub kryształy[1][2][3]
Identyfikacja
Numer CAS 10034-81-8
PubChem 24840
Podobne związki
Inne aniony Mg(ClO)2, Mg(ClO2)2, Mg(ClO3)2
Inne kationy Be(ClO4)2, Ca(ClO4)2, Sr(ClO4)2, Ba(ClO4)2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Stosowany jest głównie jako środek suszący[3]. Wiąże do 35% wagowych wody. Prężność pary wodnej nad bezwodnym anhydronem w temperaturze 25 °C wynosi 5×10−4 Tr. Ze względu na łatwość regeneracji (suszenie pod próżnią w temperaturze 220 °C) może być używany wielokrotnie. Jego wadą są silne własności utleniające. Z tego względu jego zanieczyszczenie substancjami organicznymi może prowadzić do eksplozji.[potrzebny przypis]

OtrzymywanieEdytuj

Nadchloran magnezu można otrzymać przez dodanie kwasu nadchlorowego do wodnego roztworu wodorotlenku magnezu[3]:

Mg(OH)2 + 2HClO4 → Mg(ClO4)2 + 2H2O

Krystalizacja uzyskanego w ten sposób roztworu prowadzi do otrzymania heksahydratu[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Nadchloran magnezu (ZVG: 570177) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-02-15].
  2. a b c d Physical constants of inorganic compounds, [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0.
  3. a b c d e f g h i j k Magnesium perchlorate. W: Pradyot Patnaik: Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2003, s. 531–532. ISBN 0-07-049-439-8.