Nadciśnienie tętnicze w ciąży

Nadciśnienie tętnicze w ciąży, PIH (od ang. pregnancy-induced hypertension) – występuje w następujących sytuacjach:

Nadciśnienie ciążowe bez znamiennego białkomoczu
ICD-10 O13-O14
DiseasesDB 5208
MedlinePlus 000898
MeSH D046110

Najpoważniejszymi powikłaniami nadciśnienia tętniczego w ciąży są: stan przedrzucawkowy i rzucawka.

Jeśli nadciśnienie tętnicze w ciąży jest nieleczone lub nieskutecznie leczone, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia matki i płodu, mimo znacznego rozwoju medycyny perinatalnej.

EpidemiologiaEdytuj

Zaburzenia związane z nadciśnieniem tętniczym w ciąży występują u około 5–10% ciężarnych (6–8% w Polsce[1]), a w ciągu roku z ich powodu umiera 7 200 kobiet[2].

Czynniki ryzyka[1]Edytuj

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży (według ESH i ESC)Edytuj

 1. Nadciśnienie tętnicze wcześniej istniejące (nadciśnienie przewlekłe) – rozpoznawane przed ciążą lub do 20. tygodnia ciąży, zwykle utrzymuje się powyżej 42 dni po porodzie.
 2. Nadciśnienie tętnicze ciążowe – rozwijające się po 20. tygodniu ciąży, zwykle ustępuje w ciągu 42 dni. Jeżeli pojawia się białkomocz powyżej 300 mg/d[3], jest określane jako stan przedrzucawkowy.
 3. Nadciśnienie tętnicze wcześniej istniejące z nałożonym nadciśnieniem ciążowym z białkomoczem – nadciśnienie tętnicze wcześniej istniejące z dalszym wzrostem ciśnienia tętniczego i białkomoczem >3 g/d po 20. tygodniu ciąży.
 4. Nadciśnienie tętnicze niesklasyfikowane przed porodem – początek po 20. tygodniu ciąży, wcześniejsze wartości ciśnienia są nieznane.

Nadciśnienie tętnicze wcześniej istniejące (nadciśnienie przewlekłe)Edytuj

Nadciśnienie przewlekłe rozpoznajemy, gdy wartości ciśnienia tętniczego przekraczają 140/90 mm Hg i gdy stwierdzamy je przed 20 tygodniem ciąży. Jeżeli wartości przekraczają 160/110 mm Hg rozpoznajemy nadciśnienie ciężkie. Nadciśnienie ciężkie rozpoznajemy również, gdy izolowane wartości ciśnienia skurczowego przekraczają 160 mm Hg i gdy izolowane wartości ciśnienia rozkurczowego przekraczają 110 mm Hg. Ciąża u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym jest ciążą wysokiego ryzyka[1].

Stan przedrzucawkowy (ang. pre-eclampsia)Edytuj

Jest to zespół objawów chorobowych pojawiający się po 20 tygodniu ciąży, jak również w okresie porodu lub połogu. Charakteryzuje się wartościami ciśnienia tętniczego krwi powyżej 140/90 mm Hg, wraz z towarzyszącym białkomoczem z utratą białka powyżej 300 mg/l lub 500 mg na dobę. Białkomocz nie jest niezbędnym objawem, ale wtedy nadciśnieniu muszą towarzyszyć dodatkowe objawy, takie jak: ból głowy, ból w nadbrzuszu, zaburzenia ostrości widzenia. Mogą też wystąpić zmiany w badaniach laboratoryjnych w postaci anemii hemolitycznej, małopłytkowości i podwyższonych aktywności enzymów wątrobowych. Układ tych zmian stanowi o rozpoznaniu tzw. zespołu HELLP.

Postępowanie w stanie przedrzucawkowym jest nakierowane na ścisłe monitorowanie stanu zdrowia ciężarnej kobiety i płodu. Leczenie jest objawowe i często nie jest w stanie przeciwdziałać rozwijającym się zaburzeniom patofizjologicznym organizmu. Często całkowite i skuteczne wyleczenie gwarantuje jedynie rozwiązanie (np. zakończenie ciąży przez cięcie cesarskie, poród).

Zawsze stosowane jest leczenie hipotensyjne, od 28 tygodnia ciąży kortykosteroidy (stymulacja produkcji surfaktantu w płucach płodu), siarczan magnezu w postaci dożylnych wlewów kroplowych.

Z reguły przy rozpoznaniu stanu przedrzucawkowego, nawet o łagodnym przebiegu po 37 tyg. ciąży dąży się do rozwiązania ciąży[4].

RzucawkaEdytuj

Rzucawką nazywamy wystąpienie napadu drgawek toniczno-klonicznych lub śpiączki, a nawet obu tych objawów równocześnie u ciężarnej lub położnicy, u której rozpoznano wcześniej stan przedrzucawkowy lub nadciśnienie tętnicze. Zmiany w siatkówce oka, w tym obejmujące obrzęk tarczy nerwu wzrokowego są zwiastunem stanu rzucawkowego i wskazaniem do szybkiego rozwiązania ciąży drogą cięcia cesarskiego.

Rozpoznanie różnicoweEdytuj

Przy rozpoznaniu różnicowym rzucawki należy wziąć pod uwagę różne stany przebiegające z drgawkami, śpiączką lub utratą przytomności:

Współistnienie stanu przedrzucawkowego z przewlekłym nadciśnieniemEdytuj

Nadciśnienie tętnicze samo w sobie predysponuje do wystąpienia stanu przedrzucawkowego w czasie ciąży. Ryzyko to zwiększa się wraz z pojawieniem się białkomoczu powyżej 300 mg/dobę, o ile nie był on obecny przed 20 tyg ciąży. Może również wystąpić podwyższenie enzymów wątrobowych lub małopłytkowość.

Rozpoznanie stanu przedrzucawkowego nakładającego się na nadciśnienie przewlekłe wymaga postępowania identycznego jak w stanie przedrzucawkowym.

LeczenieEdytuj

Podstawą leczenia nadciśnienia tętniczego, w tym także nadciśnienia tętniczego w ciąży jest postępowanie niefarmakologiczne, które obejmuje:

 • zakaz picia alkoholu
 • zakaz palenia tytoniu
 • ograniczenie aktywności fizycznej (zalecany odpoczynek w pozycji leżącej na lewym boku)
 • nie jest zalecane ograniczenie spożycia soli

Przy nadciśnieniu wcześniej istniejącym bez powikłań narządowych i jeśli nadciśnienie tętnicze pojawiło się w czasie ciąży, ale nie ma powikłań i objawów chorobowych stosowanie farmakoterapii zalecane jest, gdy wartość ciśnienia przekracza 150/95 mm Hg. W pozostałych przypadkach leczenie jest konieczne gdy jest większe niż 140/90 mm Hg[5][6].

Wiele leków przeciwnadciśnieniowych jest przeciwwskazanych w okresie ciąży, a także po porodzie w czasie karmienia piersią[5][6]:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) – bezwzględnie przeciwwskazane ze względu na działanie teratogenne
 • sartany (ARB) – są bezwzględnie przeciwwskazane ze względu na działanie teratogenne
 • antagonisty reniny (aliskiren)
 • antagonisty aldosteronu
 • diltiazem
 • tiazydowe/tiazydopodobne leki moczopędne

Lekami z wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży są (w kolejności):

 1. metyldopa
 2. blokery kanału wapniowego (szczególnie nifedypina lub nitrendipina; rzadziej zalecany jest werapamil)
 3. beta-blokery (labetalol i metoprolol)[5].
 4. dihydralazyna

Celem zapobieżenia wystąpieniu drgawek rzucawkowych podaje się siarczan magnezu w postaci wlewów dożylnych (kroplówki). W przypadku ciąży obarczonej znacznym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego od końca I trymestru zaleca się profilaktyczne podawanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego (50–150 mg na dobę).

Ciśnienie tętnicze powyżej 170 (skurczowe) i/lub powyżej 110 mm Hg (rozkurczowe) stanowi stan nagły i wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. ISBN 83-200-3443-4.
 2.   Sanjay Gupte, Girija Wagh, Preeclampsia–Eclampsia, „Journal of Obstetrics and Gynaecology of India”, 64 (1), 2014, s. 4–13, DOI10.1007/s13224-014-0502-y, ISSN 0971-9202, PMID24587599, PMCIDPMC3931898 [dostęp 2018-02-10].
 3. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20.4.1.
 4. Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Dariusz Szymula, Bożena Leszczyńska-Gorzelak. Postępowanie w ciąży powikłanej nadciśnieniem. „Nowa Medycyna”, 2014. Borgis. 
 5. a b c Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz (red.): Nadciśnienie tętnicze plus. Warszawa: Medical Education, 2016. ISBN 978-83-65191-18-2.
 6. a b Interna Szczeklika 2015/16, ​ISBN 978-83-74304-60-3​, Medycyna Praktyczna, 2015, Kraków, rozdział 20,4 Nadciśnienie tętnicze u kobiety w ciąży ss. 314-318